• Svenska

Om utlandet Ekvatorialguinea

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 12 apr 2021, 14.30

Aktuella händelser

 

UD FÖRLÄNGER AVRÅDAN FRÅN ICKE NÖDVÄNDIGA RESOR TILL ALLA LÄNDER UTANFÖR EUROPA TILL 31 MAJ 2021

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 maj 2021. Detta beslut gäller alltjämt.

WHO har konstaterat att spridningen av covid-19 är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam.

UD avråder från icke nödvändiga resor

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Allmänna säkerhetsläget

Ekvatorialguinea är ett relativt stängt land, med få turister. Stora delar av Ekvatorialguinea är – trots stora oljerikedomar – underutvecklat, med brister i infrastruktur och sjukvård. Särskilt gäller detta det ekvatorialguineanska fastlandet.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i Ekvatorialguinea. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden och katastrofer

Ekvatorialguinea har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Giltig visering är ett krav för inresa i Ekvatorialguinea. Ansökan om visering görs hos Ekvatorialguineas ambassad i Bryssel.

Ambassade de Guinée équatoriale Place Guy Arezzo 6 B-1180 Bruxelles Telefon: +3223462509 E-post: guineaaecuatorial.brux@skynet.be Hemsida: www.guinea-equatorial.com

Passet ska vara giltigt minst sex månader från och med inresan. Det är viktigt att försäkra sig om att passet stämplats i vederbörlig ordning vid in- och utresa. Om passet saknar inresestämpel kan resenären få problem med  myndigheterna under vistelsen. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk. Vid in- och utresa måste resenären deklarera innehav av utländsk valuta. 

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Ekvatorialguinea bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Resenärer som stannar mer än fyra veckor måste kunna visa intyg om poliovaccinering. Malaria är vanligt förekommande. Ekvatorialguinea har infört restriktioner mot resenärer från länder som drabbats av Ebola smitta. Resenärer förväntas också fylla i en hälsodeklaration om de har rest via Liberia, Guinea samt Sierra Leone.

Sjukvården håller generellt låg standard. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Trafiksäkerhet

Vägnätet i Ekvatorialguinea håller relativt god standard men olyckor är vanligt förekommande. Allmänna transporter saknas.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering av presidentpalatset, hamnar, flygplatser och militära anläggningar är förbjuden. Annan fotografering kräver särskilt tillstånd. Identitetskontroller förekommer frekvent och resenärer rekommenderas att alltid bära med sig relevanta ID-handlingar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

I hela landet förekommer stölder, rån och annan brottslighet, något som resenärer bör vara särskilt uppmärksamma på. Vägspärrar, där polis eller militär kontrollerar ID-handlingar, är vanligt förekommande.

Resa i landet