Meny
  • Svenska

Om utlandet Ecuador

Betalning

Ambassaden tar enbart emot kortbetalningar. Kontant betalning kan erläggas endast på Banco de Occidente på Cra 7 No 71-48 i Bogotá på kontonummer 219-80008-3 (Cuenta de Ahorros) till Embajada de Suecia.

Uppgifter om aktuella priser ses här

Om sökande betalar för flera pass eller en kombination av till exempel pass och körkort måste dessa betalningar göras separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut en ID-handling vid något av Sveriges konsulat i regionen elelr Sveriges ambassad i La Paz. I så fall betalas portoavgiften in separat.

Portoavgifterna gäller per försändelse och upp till 500 gram:

  • Colombia                  10.000 COP
  • Ecuador                    60.000 COP (20 USD)
  • Venezuela                60.000 COP (20 USD)
  • Panama                    60.000 COP (20 USD)
  • Bolivia                       60.000 COP (20 USD)

Utlämningsavgiftern motsvarar 150 SEK i lokal valuta och betalas direkt till konsulatet när ID-handlingen hämtas ut.

Senast uppdaterad 29 dec 2017, 11.43