Meny
  • Svenska

Om utlandet Dominica

Kan jag få ett nytt pass i Dominica?

Det går inte att ansöka om ordinarie pass och nationellt id-kort vid honorärkonsulatet i Roseau. Den som är i behov av att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort får ta kontakt med Polisen i Sverige eller svensk ambassad utomlands. Det är däremot möjligt att hämta ut ID-kort och ordinarie pass på honorärkonsulatet i Roseau mot en utlämningsavgift på 150 SEK. Ange i så fall vid ansökningstillfället var resehandlingen ska hämtas ut.

Vid förlust av ordinarie pass/nationellt id-kort eller om giltighetstiden gått ut alternativt om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering, får det att ansöka om provisoriskt pass vid honorärkonsulatet i Roseau. Det provisoriska passet utfärdas för resa direkt till Sverige alternativt bosättningslandet och har kort giltighetstid. Se mer information under Hjälp till svenskar utomlands. 

Länk till  Polisen

Grundläggande information om: Pass och id-kort

Läs mer