Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Vigsel i Danmark

Sveriges ambassad i Köpenhamn förrättar inte vigslar. Vigsel kan ske inför präst vid Svenska Gustafskyrkan, inför dansk borgerlig vigselförrättare i Rådhuset eller inför dansk präst i danska kyrkan.

Vigsel i Svenska Gustafskyrkan
Beträffande vigsel i Svenska Gustafskyrkan kan upplysningar lämnas av sekreteraren på pastorsexpeditionen. Vigseln är avgiftsbelagd.

Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Allé 4
DK-2100 København Ø
Danmark

Tel: +45-33 15 54 58
tisdag - torsdag 10:30-13:00
fredag  14:00-16:00
lördag  10:30-13.00             

Vigsel i Rådhuset
Vid vigsel i Rådhuset ska följande dokument lämnas till Köpenhamns Rådhus.

  • Personbevis från Skatteverket för den som är svensk medborgare med uppgift om civilstånd (och ev. anteckning om skilsmässodatum för den som tidigare varit gift, annars separat skilsmässodom med lagakraftsbevis).
  • Svensk medborgare, bosatt i Danmark, ska ha dansk prøvelsesattest, som motsvarar svensk hindersprövning. Denna kan fås på borgerservicecentret i den danska kommun man tillhör. Se borger.dk 
  • Intyg från Skatteverket om hindersprövning för den som är svensk medborgare och även för den som är dansk medborgare och är skriven i Danmark.
  • Äktenskapscertifikat om svensk medborgare avser att ingå äktenskap med icke-nordisk medborgare.
  • Vigselintyg (formulär) från svensk myndighet som färdigställs av Rådhuset (för att sändas tillbaka till svensk myndighet).

Observera att handläggningstiden kan variera. Se den förväntade handläggningstiden på kommunens webbplats.  

Anmälan om namnändring ska lämnas till Skatteverket efter vigseln även om man behåller sitt tidigare efternamn.

Postadress till Rådhusets bröllopskontor:

Rådhusoplysningen
Københavns Rådhus
1599 København V.

Telefonnummer till Rådhusets bröllopskontor: +45 33 66 33 66 (vxl) 

För information om telefontider och tider för förrättning av vigsel, se kommunens webbplats under rubriken ’Kontakt Bryllupskontoret’.
Vigseln är inte avgiftsbelagd om ingen av kontrahenterna är bosatt i Danmark.

Vid önskan om vigsel på andra danska rådhus kan dessa kontaktas direkt för lokal information. Finn dem under danska kommuner på borger.dk.


Vigsel inför dansk präst
Vigsel inför dansk präst kan ske i alla stift om prästen anser sig ha möjlighet till detta. Kontakta prästen i fråga för mer information.

Senast uppdaterad 08 jan 2018, 09.23