Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Rösträtt för utlandssvenskar

Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdags- och Europaparlamentsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod. Glöm därför inte att anmäla dig till röstlängden genom att fylla i Skatteverkets blankett "Ny adress/röstlängd för utvandrad".

För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Alla röstberättigade som bor eller befinner sig utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten eller från ambassaden. 

Senast uppdaterad 18 jan 2018, 14.17