Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Pension och levnadsintyg

Du som bor utomlands och får pension från Sverige får årligen ett levnadsintyg skickat till dig. Levnadsintyget är ett sätt för dig som är bosatt utanför Sverige att intyga för Pensionsmyndigheten att du fortfarande är vid liv.

När du har fått ditt levnadsintyg kan du vända dig till en svensk ambassad, ett svenskt konsulat eller annan godkänd intygsgivare för att få det intygat.

Du måste besöka oss personligen och ta med levnadsintyget och en giltig identitetshandling. Notera att det på levnadsintyget kan begäras bevis om vilket medborgarskap du har (då kan du till exempel visa upp ett giltigt pass).

Därefter ska du själv skicka levnadsintyget till den institution som begärt det.

Om du har frågor ska du kontakta den institution som begärt intyget.

Godkända intygsgivare

För utlandsboende är följande myndigheter godkända intygsgivare när det gäller levnadsintyg:

- Försäkringskassan - svensk ambassad - svenskt konsulat - utländsk socialförsäkringsinstitution - notarius publicus - utländsk registerförande befolkningsmyndighet - utländsk polismyndighet

Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Försäkringskassan i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. För övrigt finns inga undantag från reglerna.

Kontakta Försäkringskassan genom att ringa: +46 498 200 700.

Har du frågor om din pension?

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten om du bor utomlands:

Pensionsmyndigheten Box 855 SE-971 26 Luleå

Tel: +46 498-200 700 Email: international@pensionsmyndigheten.se
Du kan också hitta mer information på lifeindenmark.dk

Information om pension på lifeindenmark.dk

Senast uppdaterad 10 jan 2018, 11.25