Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Förnyelse av körkort

Du som är permanent bosatt i ett annat land än Sverige kan inte längre få ditt svenska körkort förnyat. Det ska i stället ersättas med ett körkort i det land där du är permanent bosatt.

Följande regler gäller för dig som bor utomlands och ska förnya ditt körkort.

  • Du som är permanent bosatt utomlands kan inte få ditt svenska körkort förnyat. Om du är permanent bosatt i ett land inom EES* ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat av det land där du är bosatt. Om du är bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet. I Danmark ansöker du om körkort hos Borgerservice
  • Du som inte är utvandrad men tillfälligt befinner dig utomlands för studier, arbete eller en längre resa får förnya ditt svenska körkort. Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats. När det nya körkortet är färdigt kan Transportstyrelsen skicka det till en svensk utlandsmyndighet om du har angivit detta i din ansökan. Observera att en expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

Ditt svenska körkort ska förnyas vart tionde år. Det ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det ändrats.

- - -

*EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Senast uppdaterad 10 jan 2018, 11.24