Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Arv i internationella situationer

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Mer information finns i regeringens faktablad Arv i internationella situationer.

Senast uppdaterad 16 jan 2018, 11.45