Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser


Restriktioner i offentliga miljöer
Från 18 september gäller uppdaterade restriktioner för offentliga miljöer. Det avser krav på munskydd/visir, fysiskt avstånd, öppettider för offentliga lokaler etc. 

Läs mer på hälsovårdsmyndigheternas hemsida

Krav på att bära munskydd eller visir i all kollektivtrafik i Danmark, inklusive taxi, färjor samt stationer, råder sedan tidigare. Kravet gäller ej barn under 12 år eller personer som har särskilda skäl, som specificeras nedan.

Läs mer på Transport- og boligministeriets hemsida

Restriktioner i det danska samhället, som myndigheterna infört för att dämpa smittspridningen av Covid-19, uppdateras löpande. Du hittar all information och kan hålla dig uppdaterad via de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk

Angående inresor till Danmark
Sverige räknas som öppet land för inresa till Danmark. Bofasta i öppet land har lov att resa in i Danmark utan krav på bokade övernattningar eller särskilt ärende. Du hittar all information om danska inreseregler på coronasmitte.dk

Du kan också ringa dansk polis hotline för inresefrågor, +45 7020 6044.

 

 

Angående transit
Även om du är bofast i ett karantän-land (alltså inte Sverige, som nu räknas som öppet land) har du lov att resa genom Danmark (transit) om du har ett särskilt ärende eller ska på semester i tredje land. Det gäller oavsett vilket transportmedel du använder.

Du hittar mer information om transitregler här.

Du hittar mer information om vad som räknas som särskilt ärende, nödvändig dokumentation, kategoriseringar av länder och regioner och annat på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk

Om du inte hittar svar på dina frågor där, kontakta dansk polis' hotline för inresefrågor, +45 7020 6044.


UD häver avrådan
UD har beslutat, att efter den 29 juli häva avrådan från icke nödvändiga resor till bl.a Danmark. Mer information hittar du här

Allmän information om danska inreseregler

Är mitt land öppet land eller karantänland?
Danmark tillämpar olika regler för inresa i landet beroende på om bosättningslandet kategoriseras som ett karantänland eller ett öppet land. Kategoriseringen görs utifrån aktuellt smittryck. Listan över vilken kategori ett land räknas till uppdateras varje torsdag, och blir gällande från följande lördag. Du hittar listan över länder, regioner och hur de kategoriseras på danska polisens hemsida.
 

Om du reser in från ett karantänland
När ett land (eller region i vissa fall, se nedan) kategoriseras som karantänland innebär det, att inresa i Danmark inte är tillåten, om det inte finns särskilda skäl. För aktuell lista över särskilda skäl, se den danska polisens riktlinjer för inresa från karantänlandBegreppet "karantänland" betyder, att landet i fråga är satt i karantän av Danmark. Det betyder alltså inte, att inresande från ett sådant land ska sitta i karantän i Danmark. Det betyder inte heller, att man får lov att resa in från ett sådant land på villkor att man sätter sig i karantän. Inresa från karantänländer tillåts enbart om man har särskilda skäl.

Om du reser in från ett öppet land
Se danska polisens riktlinjer för inresa från öppet land.

 

 

Övrig information
På danska polisens hemsida hittar du aktuell kategorisering av länder och regioner, information om särskilda skäl för inresa samt regler för transitresor; coronasmitte.dk 

För vidare rådgivning kan du ringa den danska polisens hotline för resefrågor, +45 7020 6044.

Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in. 
Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning.

 

Angående intyg/boarding certificate om danska transitregler

Är du på väg hem till Sverige via Danmark och undrar om du behöver, och i så fall hur du kan få, intyg/boarding certificate gällande de danska transitreglerna? Observera, att detta huvudsakligen gäller flygresenärer. Vid några tillfällen har flygbolag krävt boarding certificates.

Du kan kontakta Danmarks ambassad i det land där du är, för rådgivning.

Reser du från Thailand, Australien, Brasilien eller Singapore kan du använda följande kontaktuppgifter:

Sveriges ambassad i Bangkok: ambassaden.bangkok-intyg@gov.se

Danmarks ambassad i Brasilien: bsbamb@um.dk

Danmarks ambassad i Australien: cbramb@um.dk

Danmarks ambassad i Singapore:

Royal Danish Embassy
101 Thomson Road #13-01/2
United Square
Singapore 307591

Tfn 6355 5010

Du hittar all information om danska in- och utreseregler samt transit här, även på engelska, på coronasmitte.dk

Du kan också ringa dansk polis' hotline för frågor kring in/genomresa
+45 70 20 60 44

Se även CPH Airports hemsida

Mer information
De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk https://politi.dk/coronavirus-i-danmark


Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se
Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.
Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se

 

Senast uppdaterad 18 sep 2020, 18.51
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor