• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Förnyelse av pass för barn under 18 år i D.R. Kongo

Förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Dokument

Blankett passansökan/Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (185,03 KB)

Blankett vårdnadshavares medgivande (61,41 KB)