• Svenska

Om utlandet Cypern

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort samt övriga avgifter betalas med betalkort eller kontant (jämna pengar) i EUR på ambassaden. Nedan omräknade avgifter gäller från och med 2024 - 05-07

Vanligt pass - SEK 1600 / EUR 136                                                          

Nationellt identitetskort - SEK 1600 / EUR 136                                         

Provisoriskt pass - SEK 1800 / EUR 153                                              

Utlämnande av pass eller nationellt ID-kort som utfärdats av annan myndighet - SEK 200 / EUR 17                          

Körkort - SEK 450 / EUR 38                                                                

Utlämningsavgift för körkort som initierats och betalats i Sverige - SEK 200 / EUR 17                            

Annat intyg/vidimerad kopia - SEK 200 / EUR 17                                       

Hindersprövning - SEK 200 / EUR 17                                                       

Levnadsintyg - Utan avgift   

Avgifter för pass/Id-kort och hantering regleras av Avgiftsförordningn SFS 1997:691.