Meny
  • Svenska

Om utlandet Cypern

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort samt övriga avgifter betalas med betalkort eller kontant i EUR på ambassaden. Nedan omräknade avgifter gäller från och med 2020-03-01.

 

SEK

EUR

Vanligt pass

1600

150

Provisoriskt pass

1800

169

Utlämnande av pass eller nationellt ID-kort utfärdat av annan myndighet                             

 200

19

Nationellt identitetskort

1600

150

Körkort

450

42

Utlämningsavgift för körkort som initierats och betalats i Sverige

200

19

Levnadsintyg

utan avgift

utan avgift

Annat intyg / vidimerad kopia

200

19

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer