Meny
  • Svenska

Cypern

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort samt övriga avgifter betalas med betalkort eller kontant i EUR på ambassaden. Nedan omräknade avgifter gäller från och med 2019-02-01.

 

SEK

EUR

Vanligt pass

1400

136

Provisoriskt pass

1600

156

Utlämnande av pass utfärdat av annan myndighet

150

15

Nationellt identitetskort

1400

136

Körkort

400

39

Utlämningsavgift för körkort som initierats och betalats i Sverige

150

15

Levnadsintyg

utan avgift

utan avgift

Annat intyg / vidimerad kopia

120

12

Grundläggande information om: Avgifter

Läs mer