Meny
  • Svenska

Om utlandet Cypern

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort samt övriga avgifter betalas med betalkort eller kontant i EUR på ambassaden. Nedan omräknade avgifter gäller från och med 2019-09-01.

 

SEK

EUR

Vanligt pass

1400

131

Provisoriskt pass

1600

150

Utlämnande av pass utfärdat av annan myndighet

150

14

Nationellt identitetskort

1400

131

Körkort

400

37

Utlämningsavgift för körkort som initierats och betalats i Sverige

150

14

Levnadsintyg

utan avgift

utan avgift

Annat intyg / vidimerad kopia

120

11

Grundläggande information om: Avgifter

Läs mer