• Svenska

Om utlandet Cypern

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort samt övriga avgifter betalas med betalkort eller kontant i EUR på ambassaden. Nedan omräknade avgifter gäller från och med 2022-02-03.

 

SEK

EUR

Vanligt pass

1600

153

Provisoriskt pass

1800

172

Utlämnande av pass eller nationellt ID-kort utfärdat av annan myndighet                             

 200

19

Nationellt identitetskort

1600

153

Körkort

450

43

Utlämningsavgift för körkort som initierats och betalats i Sverige

200

19

Levnadsintyg

utan avgift

utan avgift

Annat intyg / vidimerad kopia

200

19