• Svenska

Om utlandet Brasilien

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utresebestämmelser kan ändras med kort varsel.

Allmänna råd till svenska resenärer

Var påläst. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Särskilda inresebestämmelser

Alla passagerare som anländer till Brasilien behöver inte visa bevis på covid-19-vaccination, ett negativt covid-19-test eller ett intyg om tillfriskande från covid-19. För mer information gällande inresebestämmelser se Brasiliens generalkonsulat i London webbplats.

Om du har frågor om inresa eller utresa rekommenderas du att före din resa till Brasilien att kontakta en brasiliansk ambassad, till exempel brasilianska ambassaden i Stockholm eller brasilianska hälsomyndigheten Anvisa för detaljerad information om aktuella inresebestämmelser.

Det kan även vara bra att kontakta aktuellt flygbolag om de har särskilda covidbestämmelser eller användning av munskydd.

Observera att inresebestämmelserna kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om inresereglerna vid tidpunkten för din resa. 

Svenska medborgare får vistas i Brasilien i max 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Detta innebär i praktiken 90 dagar i Brasilien och 90 dagar utanför. Det går inte att förlänga ett 90 -dagars turistvisum. Turister bör således ha en returbiljett inom en tremånadersperiod från inresetillfället om man tänker stanna hela perioden i Brasilien, medvetna om att man sedan behöver vistas 90 dagar utanför landet innan man kan resa in igen.

Ambassaden får ofta förfrågningar om det går att resa till Brasilien och därefter till andra sydamerikanska länder för att sedan återkomma till Brasilien - och vad som då gäller med 90-dagarsregeln. Dessa frågor hänvisas först och främst till brasilianska ambassaden i Stockholm. Praxis är att man har rätt att under en 180-dagarsperiod, resa in och ut, så länge perioden i Brasilien inte överstiger 90 dagar. Se till att ditt pass stämplas när du reser in och ut ur landet.

Var uppmärksam på att varje resenär måste hämta ut sitt bagage på det vanliga bagagebandet på första flygplatsen man ankommer till i Brasilien och därefter på egen hand föra det genom tullen. Om man sedan skall fortsätta med inrikesflyg måste alltså bagaget checkas in på nytt.

Värt att notera är att svenska medborgare med dubbelt medborgarskap måste resa in och ut ur Brasilien på sitt brasilianska pass. Dubbla medborgare måste alltså alltid ha ett aktuellt brasilianskt pass tillhanda när de reser till och från Brasilien.

Resa i Brasilien med minderårig
För resa med minderårig i Brasilien krävs ett intyg på den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan i de fall endast en vårdnadshavare reser med barnet. Om annan släkting/person reser med barnet krävs intyg på båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande till detta. Fyll i och signera blanketten Travel Authorization for Minors om du ska resa med minderårig inom landet.

Intyget är inte obligatoriskt för utländska medborgare men likväl kan frågan ställas av officiell personal på flygplatser. För att undvika eventuella problem rekommenderar ambassaden även att minderåriga (icke- brasilianare), som reser till Brasilien ensamma, tillsammans med en tredje part eller en vårdnadshavare, har ett undertecknat resetillstånd. Detta tillstånd skall vara undertecknat av båda föräldrarna och även vara certifierat av en Notarius Publicus. Observera att om du väljer att uppvisa ett resetillstånd till de brasilianska myndigheterna, måste det ha legaliserats av den konsulära avdelningen på Brasiliens ambassad i Stockholm. Ett personbevis (på engelska) där föräldrarnas namn framkommer måste även visas upp tillsammans med intyget.

Om ett barn ska resa ut från Brasilien och barnet har dubbelt medborgarskap behöver ett formuläret "formulário padrão de autorização de viagem internacional" fyllas i och skrivas under av båda föräldrarna. Detta formulär visas upp för den federala polisen vid utresa ur landet. Ambassaden har erfarenhet av att detta gäller även om barnet enbart har svenskt pass.

Om du fyller i blanketten i Brasilien behöver dokumentet "namnbestyrkas" (reconhecimento de firma) på ett Cartório (Notarius Publicus).  Om du behöver fylla i blanketten i Sverige bör du ta kontakt med brasilianska ambassaden i Stockholm.

Mer detaljerad information finns i den brasilianska myndigheten Conselho Nacional de Justiça informationsbroschyr Viagem de crianças e adolescentes ao exterior (på portugisiska). 

Senast uppdaterad 05 feb 2024, 16.08