• Svenska

Om utlandet Argentina

Arv i internationella situationer i Argentina

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Den svenska myndighet som ansvarar för arvsfrågor är Skatteverket. Du hittar mer information på deras webbplats.

Ambassaden i Buenos Aires kan hjälpa till med att referera till lokala juridiska ombud. Kontakta ambassaden för att ta del av advokatlistan.

Arv i internationella situationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer central sida