• Svenska

Om utlandet Angola

Pass i Angola

Ambassaden har endast bemyndigande att utfärda provisoriska pass.

Ambassaden i Luanda har inte bemyndigande att utfärda ordinarie pass. Vänligen kontakta svenska ambassaden i Kongo-Kinshasa eller ambassaden i Sydafrika-Pretoria.

Om körkort:

Svenskt körkort gäller i landet i 6 månader efter ankomst till landet. Vi rekommenderar att även ha internationellt körkort. Sedan behövs ett angolanskt körkort.

Följande information har inhämtats ifrån Angolanska Direcção Nacional de Viação e Trânsito, nedan dokument krävs från utländska medborgare som bor i Angola, för att få ett angolanskt körkort:

- Angolanskt uppehållstillstånd
- En kopia av det utländska körkort, med dess översättning, legaliserat av svenska ambassaden i Luanda, som erkänns av MIREX
- Läkarintyg
- Avgift på 40 052 AOA

Detta ska skickas till Direcção Nacional de Viação e Trânsito