Sverige & Iran

EU-familjemedlemmar

Information till familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet.

Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare har du rätt att följa med eller ansluta dig till henne/honom i Sverige.

Notera att svenska medborgare som bor i Sverige INTE omfattas av rörelsedirektivet eftersom de inte utövar sin rätt till fri rörlighet enligt direktivet, såvida de inte nyligen har flyttat tillbaka till Sverige från ett annat EU/EES land. 

Som familjemedlem räknas:

  • sambo, make/maka eller registrerad partner
  • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
  • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
  • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte föräldrar till studerande)

Basfakta

Du kan ansöka om en Schengenvisering (C-visering) som gör att du kan resa in i Sverige.

Som familjemedlem till en EU/EES-medborgare har du rätt att få visum till Sverige om du behöver det för att resa dit. Om du planerar att bosätta dig i Sverige måste du lämna in en ansökan om uppehållskort inom tre månader från att du har rest in till Sverige. Information om hur man ansöker finns på Migrationsverket webbplats.

Så ansöker du om visum

Boka en tid

Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare bör du kontakta ambassaden direkt på ambassaden.teheran-visum@gov.se för att få en tid. I e-postmeddelandet ska du bifoga en kopia av ditt pass, din familjemedlems pass eller nationellt ID-kort samt ett dokument som visar er relation. Du får vanligtvis en tid för att lämna in ansökan inom några arbetsdagar.

Besök ambassaden

Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden.

1. Ansökningsblankett

2. Ditt pass eller resedokument. Passet måste ha två tomma sidor.

3. Dokument som visar relationen till EES-medborgaren, exempelvis vigselbevis eller födelsebevis

4. Kopia på EU/EES-medborgarens pass eller nationella ID-kort

5. Om du är en familjemedlem som är ekonomiskt beroende av EU/EES-medborgaren måste du lämna in handlingar som visar ditt beroende.

Vänligen notera att anhöriga till EU-medborgare INTE behöver betala någon avgift när de ansöker om Schengenvisering och direktivet är tillämpligt.

Det är i allmänhet inte nödvändigt att lämna in ytterligare dokument, även om ambassaden rekommenderar att du alltid reser med giltig reseförsäkring.

Vänta på beslutet

När du lämnar in din ansökan på ambassaden får du ett kvitto med information om när du kan hämta ut beslutet, vanligtvis två veckor efter ansökningsdatum. 

Mer information

Direktiv 2004/38/EG

Migrationsverkets information om familjemedlemmar till EU/EES-medborgare.