Obowiązkowe testy dla obcokrajowców wjeżdżających do Szwecji

03 lut 2021

Szwedzki rząd podjął decyzję, że obcokrajowcy wjeżdżający do Szwecji będą zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Od momentu pobrania próbki do momentu przekroczenia granicy nie może upłynąć więcej niż 48 godzin. Nowe przepisy wchodzą w życie w sobotę 6 lutego 2021 r. Obowiązek nie dotyczy obywateli szwedzkich.

Wymóg zostaje wprowadzony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i dotyczy wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia, bez względu na to, skąd podróżują.

Osoby regularnie dojeżdżające do pracy są zobowiązane do okazania testu nie starszego niż tydzień.

Na granicy akceptowane będą następujące rodzaje testów:

 • test antygenowy,
 • test PCR
 • test LAMP

Na okazanym zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby poddanej testowi
 • Data i godzina pobrania próbki
 • Informacja o rodzaju testu (antygenowy, PCR czy LAMB)
 • Wynik testu
 • Informacja o tym, kto wydał zaświadczenie

Akceptowane są zaświadczenia w języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim.

Szwedzki Urząd ds. Zdrowia Publicznego rekomenduje wszystkim osobom wjeżdżającym do Szwecji, niezależnie od obywatelstwa, wykonanie testu po przyjeździe i unikanie kontaktów społecznych przez 7 dni.

Źródło: Folkhälsomyndigheten

Z obowiązku okazania testu nie zwalnia zaświadczenie o szczepieniu lub przebytym zakażeniu COVID-19. 

Wymóg okazania negatywnego testu nie obowiązuje:

 • Obywateli szwedzkich
 • Osób, które nie ukończyły 18. roku życia
 • Osób zamieszkałych w Szwecji
 • Osób wykonujących transport medyczny i w nim  uczestniczących lub podlegających takiemu transportowi
 • Personelu zajmującego się transportem towarów i innego personelu w branży transportowej
 • Osób posiadających pilne powody rodzinne
 • Osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub mających inne powody humanitarne
 • Osób, które mają zostać poddane w Szwecji operacji lub innym niecierpiącym zwłoki świadczeniom medycznym
 • Osób przekraczających granicę i w ramach hodowli reniferów
 • Żeglarzy
 • Personelu wykonującego obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, celnej i służb ratowniczych.

Informacje dot. dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkania w Szwecji znaleźć można na stronach szwedzkiej policji:

Frequently asked questions | The Swedish Police Authority (polisen.se)

Frågor och svar om inreseförbud | Polismyndigheten (polisen.se)

W razie dodatkowych i szczegółowych pytań na temat wjazdu do Szwecji prosimy o kontakt ze szwedzką policją

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.regeringen.se i krisinformation.se.