Zviedrija & Latvija

Zviedrijas vīza

Kopš 2001. gada 25. marta Zviedrija ir Šengenas līguma valstu sastāvā. Ja Jūs esat Latvijas pilsonis/-e, Jūs drīkstat iebraukt Šengenas līguma valstīs un uzturēties tur līdz trim mēnešiem bez vīzas.

Kopš 2007. gada 19. janvāra arī Latvijas nepilsoņi var ceļot bez vīzām uz vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā uz Zviedriju.

Kopš 2007. gada 25. decembra visi Latvijas iedzīvotāji, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijā vai Latvijas izsniegtu Šengenas vīzu, drīkst ceļot uz Zviedriju bez vīzas un uzturēties Zviedrijā ne ilgāk par 90 dienām pusgada laikā.

Ja Jums jau ir derīga vīza, ko izsniegusi kāda no Šengenas zonas valstīm, parasti tā ir derīga arī iebraukšanai Zviedrijā. Izņēmuma gadījumā iespējams, ka vīza ir derīga iebraukšanai tikai attiecīgajā valstī, kura izsniegusi vīzu, vai tikai atsevišķās valstīs. Tādos gadījumos Jums nepieciešams atsevišķi iesniegt pieteikumu iebraukšanas vīzas saņemšanai Zviedrijā. Šengenas zonā to iespējams nokārtot vēstniecībās Atēnās, Berlīnē, Madridē, Parīzē un Romā. Šo vēstniecību mājaslapās ir pieejama informācija par to, kā iesniegt vīzas pieteikumu.

Saraksts ar valstīm, kuru iedzīvotājiem ir nepieciešama vīza iebaukšanai Zviedrijā pieejams šeit.

Zviedrijas vēstniecība Rīgā nepieņem un neizskata iebraukšanas vīzu pieteikumus.