Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltosesta Ruotsin uusi kunniakonsuli

21 huhti 2021

Ruotsi on nimittänyt Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltosen uudeksi kunniakonsuliksi Lappeenrantaan.

Peltosen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Peltonen seuraa tehtävässään eläkkeelle jäänyttä rehtori emerita Anneli Pirttilää.

- Konsulaatti on kunnianosoitus sekä Etelä-Karjalalle että Etelä-Savolle, koska Ruotsi näkee nämä maakunnat tärkeinä yhteistyökumppaneina eri elämänalueilla, toteaa Mika Peltonen.

Kunniakonsulina Peltonen haluaa pitää yllä ja entisestään vahvistaa taloudellis-kaupallisia yhteistyösuhteita elinkeinoelämän eri toimijoiden välillä. Niin Etelä-Karjalalla kuin Etelä-Savolla on pitkät perinteet länsinaapurin kanssa käytävästä kaupasta. Yhtä lailla tärkeää on vahvistaa kulttuurisia suhteita.

- Sekä Lappeenranta että Mikkeli ovat tärkeitä kulttuurin, koulutuksen ja elinkeinoelämän keskuksia ja Lappeenrannan konsulaatilla on näin ollen tärkeä rooli Ruotsin ja Suomen jo entuudestaan erinomaisten suhteiden vahvistamisessa. Mika Peltonen on merkittävä lisä kunniakonsulikuntaamme ja odotamme hedelmällistä yhteistyötä hänen kanssaan, kertoo Ruotsin suurlähettiläs Nicola Clase.

Konsulaatin perinteisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa oman toimialueen Ruotsin kansalaisille kohdistettu tiedottaminen heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan saada apua Suomessa, passien ja ajokorttien luovutus, äänestyspaikkana vaaleissa toimiminen sekä suurlähetystön avustaminen erityistilanteissa. Yhä tärkeämpiä tehtäviä ovat myös ruotsalaisen elinkeinoelämän ja maiden välisen kaupan edistäminen ja kulttuurihankkeiden järjestäminen yhteistyössä suurlähetystön kanssa.

Varatuomari Mika Peltonen on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri ja on syntyperältään eteläkarjalainen. Uuden konsulaatin osoite on Raatimiehenkatu 20 A, Lappeenranta. Konsulaatin assistenttina toimii Etelä-Karjalan kauppakamarin palvelupäällikkö Marjo Okko.

Ruotsilla on Suomessa tällä hetkellä 14 konsulaattia ja pääkonsulaatti Maarianhaminassa.