• Eesti

Eesti

Euroopa Liidu kodanikud

Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti kodanikud ei vaja Rootsis elamiseks ja töötamiseks elamis- ega tööluba. Erandina on elamisluba vajalik Rootsi kodanikust pereliikme (abikaasa, elukaaslase, partneri, teatud juhtudel täiskasvanud lapse või vanemate) juurde kolimiseks.

Piisavate rahaliste vahendite olemasolu korral on EL-i kodanikul automaatne elamisõigus. Rootsi elanikeregistrisse saab end registreerida juhul, kui kavatsete jääda Rootsi kauemaks kui 1 aasta ja teil on elamisõigus.

Alates 1. maist 2014 registreeritakse elamisõigus Rootsi Maksuametis.

Rootsi sõitmiseks peab kaasas olema kas kehtiv pass või ID-kaart, mis tõendab Euroopa Liidu kodakondsust.

Teil on õigus luua oma ettevõte. Selleks peate tegema vastava registreerimise Rootsi Maksuametis (Skatteverket) ning Rootsi Ettevõtlusametis (Bolagsverket).

Millised dokumendid peavad kaasas olema Rootsi Maksuameti teenindusbüroos, sõltuvalt sellest, kas õpite, töötate vms, saate lugeda alajaotusest Moving to Sweden või rootsi keeles alajaotusest Flytta till Sverige.