Eesti

Rootsi tööle ja elama

Reeglid tööle ja elama minekuks olenevad isiku kodakondsusest ja Eesti elamisloa liigist ning Rootsi elama asumise põhjustest.

Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti kodanikud ei vaja Rootsis elamiseks ja töötamiseks elamis- ega tööluba, küll aga tuleb registreerida oma elamisõigus Rootsi Maksuametis

Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisloaga isikud, kes ei ole EL-i kodanikud, peavad taotlema elamisloa, kui soovivad jääda Rootsi tööle ja elama kauemaks kui kolmeks kuuks. 

Eesti tähtajalise elamisloaga elanikel, kes ei ole EL-i kodanikud, tuleb Rootsis töötamiseks taotleda tööluba. Kui jäädakse tööle enam kui kolmeks kuuks, siis ka elamisluba.

Töökoha leidmiseks leiate abi ja üldisest tööturu olukorrast saate infot Rootsi Tööhõivebüroo kodulehelt (Arbetsförmedlingen).

Töökeskkonna ning -ohutuse küsimustega tegeleb Rootsi Töökeskkonnaamet (Arbetsmiljöverket), mille kodulehel on eesti keeles infot töö ja kutsealade tööohutusega seonduvast, samuti juhendid marjakorjajatele, ehitajatele, metsatöölistele. 

Euroopa töövahenduse võrgustiku EURES info Rootsi kohta

Eesti Sotsiaalkindlustusamet, inimkaubanduse ennetamine ja ohvrite nõustamine

Swedish Institute: Working in Sweden

Ehitustööliste ametiühing Byggnads