Eesti

Rootsi tööle ja elama

Reeglid tööle ja elama minekuks olenevad isiku kodakondsusest ja Eesti elamisloa liigist ning Rootsi elama asumise põhjustest.

Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti kodanikud ei vaja Rootsis elamiseks ja töötamiseks elamis- ega tööluba, küll aga tuleb registreerida oma elamisõigus Rootsi Maksuametis. Kui lähete tööle ehitajana, lugege ka ehitustööliste ametiühingu Byggnads teavet.

  • Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisloaga isikud peavad taotlema elamisloa, kui soovivad jääda Rootsi tööle ja elama kauemaks kui kolmeks kuuks. EL-i pikaajalise elaniku staatuse saamiseks tuleb Eesti alalise elamisloaga elanikel taotleda endale uus Eesti elamisloakaart. Kuigi Eestis loetakse alalist elamisluba omav välismaalane automaatselt pikaajalise elaniku elamisluba omavaks välismaalaseks, siis välisriigis see automaatselt ei toimu.
  • Eesti tähtajalise elamisloaga elanikel, kes ei ole EL-i kodanikud, tuleb Rootsis töötamiseks taotleda tööluba. Kui jäädakse tööle enam kui kolmeks kuuks, siis ka elamisluba.

Töökoha leidmiseks leiate abi ja üldisest tööturu olukorrast saate infot Rootsi Tööhõivebüroo kodulehelt (Arbetsförmedlingen).

Kui Rootsi elama asumise põhjuseks on pereliikme juurde kolimine, siis on oluline, mis kodakondsus on isikul, kelle juurde minnakse. Nt kui asutakse elama Rootsi kodanikust pereliikme (elukaaslane, abikaasa, laps või lapsevanem) juurde, tuleb taotleda elamisluba. Täpsem info on Rootsi Migratsiooniameti kodulehel (link inglise keeles ja rootsi keeles).

Töökeskkonna ning -ohutuse küsimustega tegeleb Rootsi Töökeskkonnaamet (Arbetsmiljöverket), mille kodulehel on mitmesugust infot töö ja kutsealade tööohutusega seonduvast. Osa infost on tõlgitud ka eesti keelde, nt juhendid marjakorjajatele, ehitajatele, metsatöölistele. 

Euroopa töövahenduse võrgustiku EURES info Rootsi kohta

Living for Tomorrow, inimkaubanduse ennetamine ja ohvrite nõustamine

Working in Sweden