• Eesti

Eesti

Eesti tähtajalise elamisloaga elanikud

Eesti tähtajalise elamisloaga elanikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud, peavad Rootsis töötamiseks taotlema tööloa.

Alates 1. jaanuarist 2014 ei saa taotlusi anda Rootsi Suursaatkonda Tallinnas. Taotluse saate edastada tavapostiga Rootsi Migratsiooniametisse või esitada elektrooniliselt, sõltuvalt taotluse põhjusest. Vt taotlemise võimaluste kohta infot Rootsi Migratsiooniameti kodulehelt. Rootsis olles saab kohapeal taotleda vaid vähestel erandjuhtudel. Rootsi Migratsiooniamet, info tööloa kohta

Kas tööandjat võib vahetada, kui Rootsi tööluba on olemas? Esimese 24 kuu jooksul on töö- ja elamisluba seotud nii tööandjaga, kelle dokumentide alusel tööluba taotleti, kui ka ametiga, mille jaoks luba saadi. Seetõttu peab uue loa taotlema, kui soovitakse vahetada tööandjat või ametikohta enne 24 kuu möödumist. Töö vahetamise kohta saab lugeda täpsemalt Rootsi Migratsiooniameti kodulehelt. Rootsi Migratsiooniamet, info töökoha vahetamise kohta