Eesti

Rootsi õppima

Kui kavatsete Rootsi õppima minna, kasutage kodulehe Studyinsweden.se abi, kuhu on koondatud info kõrghariduse omandamise kohta. Studyinsweden.se on Rootsis õppida soovivatele välistudengitele mugav ja selge ingliskeelne infoallikas.

Siit leiate üldinfot välistudengitele pakutavate võimaluste ja vastuvõtutingimuste kohta ning muid praktilisi nõuandeid.

Infoteenus on mõeldud igal tasemel tudengitele. Teavet saab nii bakalaureuse- kui magistriõppe kohta, samuti tutvustatakse teadustöö tegemise võimalusi.

Rootsi kõrgkoolides õppimine on Euroopa Liidu, EEA-riikide ja Šveitsi kodanikele tasuta.

Euroopa Liidu kodanikest tudengid ei vaja Rootsis õppimiseks viisat ega elamisluba.

Rootsi ülikoolides on bakalaureuseõpe enamasti rootsikeelne, seepärast tasub keeleõppega algust teha juba Eestis. Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi kaudu saab infot koolidest ja keelefirmadest, kus õpetatakse rootsi keelt.

Tisus-test on rootsi keele test väljaspool Rootsit gümnaasiumi lõpetanud noortele, kes soovivad Rootsis kõrgharidust omandada. Tisus-testi korraldab Stockholmi ülikooli rootsi keele ja mitmekeelsuse osakond, kuid testi saab soovi korral teha ka Eestis kindlatel kuupäevadel kaks korda aastas (kevad- ja sügissemestril).

Study in Sweden

University Admissions – sisseastumisportaal välistudengitele

Rahvaülikoolid

Rootsi gümnaasiumid

Rootsi keele õpe Eestis

Tisus-test