Alternate Text

Embassy of Sweden Islamabad, Pakistan

Local time 5:28 AM

Applications for residence permit due to family ties, studies or work

Citizens of Pakistan and persons residing in Pakistan who have been instructed by the Swedish Migration Agency to book an appointment for an interview, biometrics or passport check in applications for a residence permit due to family ties, studies or work are referred to the Embassy of Sweden in Addis Ababa, Ethiopia. This also applies if you want to apply for a visitor’s permit to visit Sweden for more than 90 days. It is the sole responsibility of the applicant to arrange for a visa, if required by Ethiopia. The Embassy of Sweden will not be able to assist or give information in any matters regarding entry in Ethiopia. The waiting time can change quickly and you are advised to not book any tickets before having received a confirmed appointment from the Embassy of Sweden in Addis Ababa.

When booking an appointment in Addis Ababa, kindly note that it is of utmost importance that you provide case or dossier number, full names and date of birth of all applicants as well as information on spoken languages. It is not necessary to contact the Swedish Migration Agency or the Embassy of Sweden in Islamabad to have your case moved in case you have previously been instructed to book an appointment there.

After the visit at the Embassy of Sweden in Addis Ababa, the case will be sent back to the Swedish Migration Agency for processing and decision. The embassy can not answer any questions on the estimated waiting time. In case your application is granted, a residence permit card will be produced as a proof of your right to travel to Sweden. It is necessary to have the residence permit card in order to travel to Sweden. The card will automatically be sent to the Embassy of Sweden in Addis Ababa. If you wish for your residence permit card to be sent to the Swedish Migration Agency in Sweden and picked up by a person to whom you give a power of attorney, such as a family member, this has to be clearly stated at the visit at the Embassy of Sweden in Addis Ababa, before you give your finger prints. Residence permit cards can not be sent to the Embassy of Sweden in Islamabad. It generally takes 3-4 weeks before a residence permit card arrives in Addis Ababa after a decision is made. If your card is ordered to Addis Ababa, you will receive information on this by email when the card arrives in the embassy.


Ansökningar om uppehållstillstånd för studier, anknytning och arbete:
Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som av Migrationsverket har blivit uppmanade att kontakta en svensk utlandsmyndighet för intervju, passkontroll och/eller biometriupptagning i en ansökan om uppehållstillstånd för anknytning, studier eller arbete hänvisas till att kontakta Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Detta gäller även inlämning av ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige längre än 90 dagar.

Det är sökandes ansvar att ordna visum i Etiopien om detta krävs. Sveriges ambassad kan inte assistera med eller lämna upplysningar om hur man ordnar inresetillstånd eller visering till Etiopien. Väntetiden för utredning kan ändras snabbt och ambassaden rekommenderar att du inte bokar biljetter innan du har en bekräftad tid för besök på Sveriges Ambassad i Addis Abeba.

När du bokar en tid är det mycket viktigt att du anger ärende- eller dossiernummer, fullständiga namn och personuppgifter för samtliga sökande tillsammans med information om vilka språk de sökande talar. Det är inte nödvändigt att kontakta Migrationsverket eller Sveriges Ambassad i Islamabad för att flytta ditt ärende från Sveriges Ambassad i Islamabad om du tidigare fått en uppmaning att boka en tid där.

Citizens in Pakistan with an open application for residence permit
If you are a citizen or resident in Pakistan with an ongoing application for residence permit in Sweden due to family ties, studies or work and have been instructed by the Swedish Migration Agency to book an appointment for an interview, biometrics or passport check, you are referred to the Embassy of Sweden in Addis Ababa, Ethiopia. This also applies if you want to apply for a visitor’s permit to visit Sweden for more than 90 days. The Embassy of Sweden in Bangkok can not assist in those applications.

Ansökningar om uppehållstillstånd för studier, anknytning och arbete:
Om du är medborgare eller stadigvarande bosatt i Pakistan och har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning, studier eller arbete och har uppmanats att boka en tid vid en svensk ambassad för intervju, att lämna biometri eller att visa upp ditt pass i original så hänvisas du till Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Detta gäller även om du vill ansöka om ett uppehållstillstånd för besök för att besöka Sverige under längre tid än 90 dagar.
Sveriges Ambassad i Bangkok kan inte assistera i dessa ärenden.

Last updated 11 Jun 2023

Schengen visa applications


There is currently no possibility to hand in applications in Pakistan for Schengen visas to visit Sweden.

Citizens and residents in Pakistan who want to apply for a Schengen visa to visit Sweden are referred to hand in their application at VFS Global in Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur or Singapore.

Applications are handed in physically at a visit at a VFS application center. It is not possible to send applications by mail or courier as the original passport must be handed in together with the application. Most visa applicants also need to leave biometrics (fingerprints) at the time of application. After an application has been submitted to VFS Global, it is sent together with the passport to the Embassy of Sweden in Bangkok for processing and decision.

As it is a requirement to hand in the passport of the applicant when applying, kindly note that it will not be possible to retrieve the passport during the processing and delivery time. Applicants should plan for 21 days from handing in the application at VFS Global until the passport and decision is returned. This time includes a general processing time of 15 days and transport and delivery of application and passport, which may take up to six days. The applicant is informed on the decision on the visa application as it is handed out together with the passport by VFS Global in the location of application. Visa applicants are strongly advised to plan accordingly and to book a changeable flight ticket. There is no possibility to expedite this processing time and there is no option of express/priority processing.

It is the sole responsibility of the applicant to choose where to hand in the application and to arrange for a visa in the chosen location, if required by that country. The Embassy of Sweden will not be able to assist or give information in any matters of entry permit or visa to the country the applicant chooses. Visa applications can be lodged six months prior to the start of the intended visit.

Information on how to apply, how to book an appointment and required documents please visit: https://visa.vfsglobal.com/pak/en/swe/
Thailand - https://visa.vfsglobal.com/tha/en/swe
Cambodia - https://visa.vfsglobal.com/khm/en/swe
Indonesia - https://visa.vfsglobal.com/idn/en/swe/
Malaysia - https://visa.vfsglobal.com/mys/en/swe
Myanmar - https://visa.vfsglobal.com/mmr/en/swe
Philippines - https://visa.vfsglobal.com/phl/en/swe/
Singapore - https://visa.vfsglobal.com/sgp/en/swe/
Vietnam - https://visa.vfsglobal.com/vnm/en/swe

The Embassy of Sweden in Islamabad will not be able to answer any questions beyond the information given above regarding visa applications.

Ansökningar om Schengenvisering för besök i Sverige
Det är för närvarande inte möjligt att lämna in ansökningar i Pakistan om Schengenvisering för att besöka Sverige.

Medborgare och bosatta i Pakistan som vill ansöka om en Schengenvisering för att besöka Sverige hänvisas till att lämna in sin ansökan hos VFS Global i Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur eller Singapore från och med den 19 juni 2023.. Det är sökandes ansvar att välja på vilken ort ansökan görs och att ordna visum i det valda landet om detta krävs. Sveriges ambassad kan inte assistera med eller lämna upplysningar om hur man ordnar inresetillstånd eller visering till det land där sökande väljer att lämna in ansökan.

När en ansökan lämnats in hos VFS Global skickas den, tillsammans med passhandlingen, till Sveriges ambassad i Bangkok för handläggning och beslut. Eftersom det är ett krav att passhandling lämnas in i original när ansökan görs ber vi er notera att det inte kommer att vara möjligt att få tillbaka passet under handläggningstiden. Sökande bör planera för 21 dagar från att ansökan gjorts till att passhandlingen och beslutet lämnas tillbaka. Denna tid inkluderar en generell handläggningstid på 15 dagar och tid för transport av handlingar, vilket kan ta sex dagar. Sökande får information om beslutet när det lämnas ut tillsammans med passhandlingen av VFS Global på den ort där ansökan lämnats in.

Viseringssökande rekommenderas starkt att planera med hänsyn till detta och att säkerställa att flygbiljetter är ombokningsbara. Det finns inga möjligheter att påverka väntetiden och det finns inte möjlighet till förturs- eller expresshantering av ansökningar. Ansökningar om visering kan lämnas in upp till sex månader innan planerad inresa i Sverige.

Information om hur man ansöker, tidsbokning och vilka dokument som krävs vänligen besök: https://visa.vfsglobal.com/pak/en/swe/

Thailand - https://visa.vfsglobal.com/tha/en/swe
Cambodia - https://visa.vfsglobal.com/khm/en/swe
Indonesia - https://visa.vfsglobal.com/idn/en/swe/
Malaysia - https://visa.vfsglobal.com/mys/en/swe
Myanmar - https://visa.vfsglobal.com/mmr/en/swe
Philippines - https://visa.vfsglobal.com/phl/en/swe/
Singapore - https://visa.vfsglobal.com/sgp/en/swe/
Vietnam - https://visa.vfsglobal.com/vnm/en/swe

Sverige Ambassad i Islamabad har inte möjlighet att besvara några ytterligare frågor om viseringsansökningar utöver vad som framgår ovan.

Last updated 11 Jun 2023

Temporary closure of service


The Embassy of Sweden in Islamabad remains open but is temporarily closed for external visitors.

The Migration Section is currently unable to handle any issues requiring a visit by applicants.

The Embassy cannot provide information on when migration activities at the Embassy can be resumed.

The Embassy is not able to send documents to our consulates, Gerry´s, Sweden or to home addresses. If you have questions regarding your case, please contact the Migration Agency.

We regret the inconvenience caused and thank you for your patience.

Last updated 05 Apr 2023

Closed

27 Mar 2024

The Embassy remains closed for visitors. We don't have any information regarding when we will reopen for visitors.

NEWS

Do you want to know more about Sweden?

VisitSweden

Welcome to Sweden

Plan your holiday on Sweden's official website for tourism and travel information.

Visit Sweden
Study in Sweden logotype

Universities in Sweden

Studyinsweden.se is the official resource on higher education in Sweden for international students.

Study in Sweden
businesswithsweden

Doing business with Sweden

Here you can get comprehensive information on how to do business with Sweden.

Doing business with Sweden
Suspected irregularities

Report to the MFA

If you suspect that a crime or irregularities have occurred in connection with Swedish Foreign Service activities, please report to MFA Head of Compliance.

Report to the MFA at government.se