Alternate Text

Посольство ШвеціїКиїв, Україна

Місцевий час 20:03

Співпраця з Україною у сфері реформ

Швеція є однією з небагатьох країн, що виділяє один відсоток свого валового національного доходу на розвиток співробітництва та гуманітарну допомогу в усьому світі.

У 2014 році Швеція ухвалила Регіональну стратегію співпраці зі Східною Європою, Західними Балканами та Туреччиною, відповідно до якої Україна є найбільшим одержувачем допомоги. Стратегія зосереджується на реформах у трьох основних напрямках. Її цілі:

 • Посилення економічної інтеграції з ЄС та розвиток ринкової економіки
 • Зміцнення демократії та захист прав людини, розвинене верховенство права в державі
 • Покращення довкілля, зменшення негативного впливу на клімат і підвищення можливості протистояти впливу на навколишнє середовище та зміні клімату

Швеція є давнім партнером України: починаючи з 1995 року, вона вкладає значні політичні, фінансові та людські ресурси в країну. За 2014–2020 рр. загальна сума підтримки співпраці у сфері реформ складе близько 175 млн євро. Це робить Швецію сьомим найбільшим донором в країні. Крім того, Швеція також підтримує реформи в Україні через Європейський Союз. 

Співробітництво у сфері реформ здійснюється через міжнародні та шведські організації, такі як Організація Об`єднаних Націй (ООН), Світовий банк, Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Шведська асоціація місцевих влад та регіонів (SALAR) та Академія електронного урядування Естонії. Швеція також надає інституційну та проектну підтримку українським громадським організаціям та ЗМІ.

Основними напрямками співробітництва у сфері реформ з Україною є:

 • Інклюзивне економічне зростання
 • Довкілля та енергоефективність
 • Посилення демократії та прав людини
 • Ґендерна рівність
 • Вільні та незалежні ЗМІ
 • Громадянське суспільство
 • Реформа державного управління
 • Відновлення миру та гуманітарна допомога

Інклюзивне економічне зростання

Шведська підтримка в цій сфері спрямована на поліпшення регуляторного середовища для компаній, зокрема, малих і середніх підприємств, з особливим акцентом на положення Угоди про асоціацію України з ЄС, включаючи Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Поточні проекти зосереджені на реформі банківського сектору, інноваціях та підприємництві, підтримці експорту сільськогосподарської продукції до ЄС та вдосконаленні регуляторного законодавства, спрямованих на посилення економічного зростання, вигоди від якого розподілялися б у суспільстві справедливо та створювали можливості для всіх. Окрім проектної підтримки, Швеція надає гранти економічним аналітичним центрам у цій сфері, а також підтримує Київську школу економіки та ІТ-академію Beetroot. 

Наші партнери: Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку,
Шведсько-українська громадська організація Beetroot Academy,
Київська школа економіки, Центр міжнародної торгівлі.

Довкілля та енергоефективність

Швеція допомагає Україні досягти відповідності європейським та міжнародним нормам у сфері довкілля, клімату та енергетики. Зусилля спрямовані на підвищення екологічної відповідальності громадськості, бізнес-сектору та громадянського суспільства. Швеція надає інвестиційні гранти для екологічних проектів через Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та навколишнього середовища (E5P), надає технічну допомогу і працює з рамковими програмами міжнародних фінансових установ, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) у таких напрямках, як сучасне теплопостачання і відновлювані джерела енергії, енергоефективність у будівлях, водопостачання і водовідведення та поводження з відходами. Підтримка надається також громадським організаціям, що працюють у сфері захисту довкілля та енергоефективності.

Наші партнери: Європейський банк реконструкції та розвитку, Північна екологічна фінансова корпорація, Міжнародна благодійна організація «Екологія–Право–Людина».

Посилення демократії і прав людини, включно з верховенством права

У цій сфері Швеція зосереджується на зміцненні демократії, захисті прав людини і розвитку верховенства права в державі через інституційну підтримку громадських організацій, що працюють у сфері прав людини, та співпрацю з Радою Європи і Консультативною місією Європейського Союзу в Україні з питань реформи цивільного сектору безпеки (EUAM). Одним із прикладів співпраці є проект Ради Європи «Підтримка впровадження судової реформи в Україні». Цей проект надав експертну підтримку та рекомендації Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і Раді громадської доброчесності під час відбору суддів до нового Верховного суду. Швеція також надає інституційну підтримку Центру демократії та верховенства права, Центру громадянських свобод і Міжнародному фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Наші партнери: Рада Європи, Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, Центр демократії та верховенства права, Центр громадянських свобод.

Ґендерна рівність 

Забезпечення фундаментальних прав жінок і дівчат є як обов'язком держави перед своїми громадянами, так і передумовою для досягнення ширших цілей у сфері миру, безпеки та сталого розвитку. Швеція є головним донором у сфері ґендерної рівності в Україні та відкритим прибічником ґендерної рівності у суспільстві в цілому. У цій сфері Швеція підтримує створення універсального національного механізму ґендерної рівності та виконання Україною положень Резолюції РБ ООН щодо жінок, миру та безпеки, сприяє запровадженню в Україні ґендерно-орієнтованого бюджетування, підтримує ініціативи з розбудови потенціалу для правозахисних організацій, що захищають права жінок, і розширення участі жінок у політичних процесах. Окрім цих конкретних ініціатив, ґендерна рівність є неодмінною частиною всіх проектів, що підтримуються Швецією в Україні.

Наші партнери: ООН Жінки, шведська ГО Kvinna till Kvinna, Національний демократичний інститут (NDI).

Вільні та незалежні ЗМІ 

Підтримка у цій сфері зосереджується на суспільному мовленні, зміцненні правової бази, зокрема зобов'язань, що стосуються ЗМІ в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, підвищенні медіаграмотності, посиленні бізнес-складової в роботі ЗМІ й підвищенні їхньої стабільності та забезпеченні інформаційних потреб внутрішньо переміщених осіб. Поточний портфель проектів включає дві програми з Національною суспільною телерадіокомпанією України, зокрема проведення організаційного аудиту для цієї установи та чотирирічну програму зі шведським суспільним мовником. Крім того, Швеція підтримує «Детектор медіа», громадську організацію, що здійснює нагляд за засобами масової інформації, Незалежну асоціацію телерадіомовників України, професійну асоціацію регіональних та місцевих ЗМІ, та Громадське ТБ.

Наші партнери: Національна суспільна телерадіокомпанія України (Суспільне мовлення), ГО «Детектор медіа», Незалежна асоціація телерадіомовників, Громадське ТБ, Офіс розвитку медіа Шведського радіо.

Громадянське суспільство 

Головною метою програми є зміцнення, підвищення ефективності та сталості громадянського суспільства в Украні, що відбувається шляхом посилення технічних, організаційних, адаптивних і впливових спроможностей громадських організацій. Швеція використовує інституційну форму підтримки організацій, що дає змогу досягти суттєвих перетворень у структурах управління та фінансового контролю, антикорупційній політиці та політиці закупівель. Це, у свою чергу, закладає міцне підґрунтя для прозорості та стабільності громадських організацій у довгостроковій перспективі.

Наші партнери: Реанімаційний пакет реформ, Ініціатива з розвитку аналітичних центрів, Ресурсний центр «ГУРТ», ГО «Центр UA», Міжнародний фонд «Відродження», Центр демократії та верховенства права.

Реформа державного управління, включаючи управління державними фінансами та децентралізацію 

Головною метою співпраці у цій сфері є ефективне державне управління з адміністративним потенціалом для здійснення реформ у межах інтеграції до ЄС та надання якісніших державних послуг. Реформа децентралізації спрямована на створення ефективних громад, що спроможні надавати базові адміністративні послуги та здійснювати реформу місцевого самоврядування на європейських засадах. Підтримка у сфері управління державними фінансами зосереджується на підвищенні прозорості та підзвітності державних фінансів та сприянні реформам бюджетного процесу та податкової системи України.

Наші партнери: Шведська асоціація місцевих влад та регіонів (SALAR), Академія електронного урядування Естонії, Folke Bernadotte Academy, Міністерство фінансів України, Рада Європи.

Відновлення миру та гуманітарна допомога

У світлі російської агресії проти України Швеція зробила суттєві кроки, спрямовані на посилення підтримки постраждалих регіонів Донецької та Луганської областей та посилення координації зусиль з відновлення миру. Швеція використовує як місцевий, так і національний підходи, працюючи на політичному рівні, але також забезпечуючи безпосередню підтримку найбільш постраждалим. Пріоритетними напрямками в межах цього портфелю є надання гуманітарної допомоги тим, кому вона необхідна; мобілізація та розширення прав і можливостей жінок і чоловіків у постраждалих районах; підтримка участі громади у прийнятті рішень; задоволення потреби громад та посилення відповідальності за порушення прав людини.

Наші партнери: Програма розвитку ООН, Світовий банк, Управління Верховного комісара з прав людини, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ОБСЄ SMM, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Данська рада біженців, Данська група з розмінування.

Якщо ви хочете дізнатися більше про співпрацю та підтримку України, перегляньте наш буклет