Швеція та Україна

Подача документів для отримання дозволу на проживання з метою переїзду до близького родича у Швеції

Вам потрібен дозвіл на проживання, якщо Ви бажаєте переїхати до близького родича у Швеції. Громадянам України та Грузії завжди необхідно мати дозвіл на проживання.

Вам потрібен дозвіл на проживання, якщо Ви бажаєте переїхати до близького родича у Швеції. Громадянам України та Грузії завжди необхідно мати дозвіл на проживання.

Інші правила застосовуються у випадку, якщо Ви або близькі родичі у Швеції є громадянами ЄС/ЄЕП (за виключенням Швеції). До категорії близьких родичів відносяться чоловік, дружина або неповнолітні діти.

Від 20 липня 2016 року, вступає в дію тимчасовий закон, який буде обмежувати можливість імміграції до Швеції, для близьких родичів осіб, які потребують захисту та мають тимчасовий дозвіл на проживання. Більш детальну інформацію про ці правила можна знайти на сайті Міграційного агентства Швеції.

Загалом, правило полягає в тому, що кожний, хто живе в Швеції, повинен бути у змозі утримувати себе і членів своїх сімей, яким можуть бути надані дозволи на проживання. Дана вимога не застосовуватиметься, при певних обставинах, до тих осіб, кому був наданий дозвіл на проживання в Швеції, які потребували захисту. Одним з важливих вимог є те, що близькі родичі повинні подати заяву на дозвіл на проживання протягом трьох місяців з дня, коли людині, яка потребує захисту, було надано дозвіл на проживання.

ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

Найшвидший і найпростіший спосіб подати документи для отримання дозволу на проживання – це подати документи через Інтернет. Заявка у електронному вигляді надсилається безпосередньо до Міграційного агентства Швеції.

Онлайн заявка до Міграційного агентства Швеції

Якщо Ви не можете або не бажаєте подати заявку в режимі онлайн, Ви можете особисто подати документи до Посольства Швеції в Києві. У Посольстві Ви можете подати документи за попередньою домовленістю. 

ПРАВИЛА ТА НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Інформація щодо правил, необхідних документів і детального порядку подачі документів наводиться у меню нижче.