Proje başvuru çağrısı

31 May 2024

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun 2025 yılı projeler için başvuru çağrısı.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. Desteğimiz, İsveç'in Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle 2021-2027 yönlendirilmektedir. Stratejinin genel amacı AB entegrasyonunu desteklemektir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

Misyonumuz tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.

2025 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıklarımız aşağıdaki gibidir:

 • İnsan haklarına saygı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü.
 • Daha eşitlikçi bir toplum.
 • Bağımsız ve çoğulcu bir sivil toplum, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü.
 • Gençlerin demokratik katılımı.
 • Ticaret ve kalkınma arasındaki sinerjiler.
 • Göçle ilgili sorunları ele almak ve ve göçmenlerin ve mültecilerin haklarından yararlanmalarına yönelik destek sağlamak.

Farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birliklerini teşvik ediyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem veriyoruz. Aynı zamanda başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Seçme süreci üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir:

 1. Kurumlar, ekteki şablonu kullanarak proje fikirlerini 16 Temmuz 2024 tarihine kadar elektronik ortamda istanbul.sektionen@gov.se adresine göndermelidirler.
  Başkonsolosluk, gönderilen tüm proje fikirlerini inceleyecek ve sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan kuruluşlarla irtibata geçecektir.
 2. Proje fikri daha detaylı değerlendirme için seçilirse, eksiksiz bir başvuru talep edilecektir (Bu aşamada gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi verilecektir).

 3. Seçilen kuruluşlarla mülakatlar gerçekleştirilecektir.

Başvuru koşulları

Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilir. Bireysel ve kâr amacı güden şirket başvuruları kabul edilmemektedir. Suriye krizi ile ilgili olan proje önerileri Sida’nın Suriye krizi stratejisine yönlendirilmektedir.

Projenizi inceleyebilmemiz için, buradan ulaşabileceğiniz “Konsept notu - proje başvuru çağrısı” formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurmadan önce, bu adresten tüm stratejiyi okumanızı öneririz.

Başkonsolosluğun destek kapsamı, insani veya psikososyal yönlere odaklanan projeleri içermez.

Proje fikir şablonu İngilizce olarak doldurulmalı ve gönderilmelidir. Proje hibe başvurusunun toplam tutarı Türk Lirası olarak net bir şekilde belirtilmelidir.

Herhangi bir soru veya sorun için lütfen istanbul.sektionen@gov.se ile iletişime geçiniz.