• Türkçe

İsveç & TÜRKİYE

Türkiye-İsveç İşbirliği Birimi

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun 2024 yılı projeler için başvuru çağrısı

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. Misyonumuz tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır. Desteğimiz, İsveç'in Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle 2021-2027 yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

2024 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıklarımız aşağıdaki gibidir:

 • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmeye imkan sunan çalışmalar,
 • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunan çalışmalar,
 • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar,
 • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratan çalışmalar,
 • İş yerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmesi üzerine çalışmalar.

Farklı kurum ve sektörler arasındaki iş birliklerini teşvik etmekte ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem vermekteyiz. Aynı zamanda başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru teslimatı için son tarih 1 Eylül 2023'tür.

Başvuru koşulları

 • Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilir. Bireysel ve kâr amacı güden şirket başvuruları kabul edilmemektedir. Suriye krizi ile ilgili olan proje önerileri Sida’nın Suriye krizi stratejisine yönlendirilmektedir.
 • İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Hibe Başvuru Kılavuzu'nu dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na posta yolu ile ulaştırılmasını rica ederiz.
 • Başvuru formunu doldurmadan önce, stratejinin tamamını buradan okumanızı tavsiye ederiz. 
 • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvuruları kabul edilecektir. Başvuru bütçe dahil toplam beş sayfayı geçmemelidir. 
 • Başvuru kılavuzunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır. Detaylandırılmamış giderler ve elektronik cihaz alımı bütçede yer almamalıdır. İnsani yardım ve Psikososyal destek içerikli projelere destek verilememektedir.

Doldurulan form hem e-posta olarak hem de normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir. Şeffaf dosya kullanmayınız. Lütfen çevreyi düşünün.

Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na geç yapılan, eksik gelen, sadece e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat bilgileri

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-İsveç İşbirliği Birimi:
Jenny Nordman
Didem Özalp

E-posta:
istanbul.sektionen@gov.se

Telefon:

+90 212 334 06 04

Adres:
İsveç Başkonsolosluğu
Şahkulu Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
34433 Beyoğlu İstanbul

 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

     1.Projeler için maksimum/minimum bütçe nedir?

a.Maksimum veya minimum bütçe yoktur. Ancak ortalama proje desteği genelde 400.000-700.000 TL civarındadır ve proje fikrine bağlıdır.

     2.Proje süresi ne kadardır?

a. Maksimum proje süresi 12 aydır. 2024 projeleri için fon, en geç 31 Ocak 2025'e kadar harcanmalıdır.

     3.Elden teslim kabul ediliyor mu?

a. Proje başvurusu Başkonsolosluğumuzun girişinde güvenlik görevlisine teslim edilebilir.

     4. Son başvuru tarihi ne zaman?

a. Başkonsolosluk en geç 1 Eylül tarihine kadar gönderilmiş veya postalanmış proje başvurularını kabul etmektedir.

     5. Kullandığınız bir bütçe şablonu var mıdır?

a. Başkonsolosluk herhangi bir şablon kullanmamaktadır. Her başvuran kurum kendi bütçesini ve şablonunu geliştirmekte özgürdür. Bütçenin detaylı ve net olması son derece önemlidir. Bütçeye aynı zamanda bir denetim maaliyeti eklenmelidir.

      6. Bir ön değerlendirme yapılabilir mi?

a. Hayır, Başkonsolosluğun proje başvurularının ön değerlendirmesini yapma imkanı yoktur.

      7. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

a. Sonuçların 2023 yılının Aralık ayında açıklanması hedeflenmektedir.

      8.Yeni kurulmuş kurumların fona başvurma imkanı var mıdır?

a. Evet.