Meny

İsveç & TÜRKİYE

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi
Burada İsveç vize başvurusu için İsveç Başkonsolosluğu’na sunulan kişisel verilerin nasıl işlediği hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Veri İşlemenin Amacı

İsveç, vize başvuru sürecini gerçekleştirebilmek ve sizi tanımlamak için kişisel verilerinizi işler. Kişisel verilerinizi, ayrıca başvuru sahiplerinin ve belgelerinin kayıtları gibi ilişkili işlemlerde de kullanılır.

İsveç Başkonsolosluğu, kişisel verileri AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uygun olarak işler. İsveç Başkonsolosluğu ayrıca kişisel verileri, Yabancıların Kişisel Verileri Yasası (2016:27) ve Yabancıların Kişisel Veri Yönetmeliği (2016:30) uyarınca ele alınmaktadır. Kayıt yönetmelikleri, diğer hususların yanı sıra, verilerin veri sahibinin rızası olmadan işlenmesine izin veren hükümler de içerir. İsveç Başkonsolosluğu, ayrıca bazı kişisel verileri Veri Koruma Yasası (2018: 218) hükümlerine göre işler. İsveç Başkonsolsoluğu, kişisel verileri Avrupa Parlamentosu'nun (AT) 767/2008 sayılı Tüzüğüne ve Vize Bilgi Sistemi (VIS) ile ilgili 9 Temmuz 2008 tarihli Konseyine ve Üye Devletler arasında kısa süreli vizelere ilişkin veri alışverişine (VIS Yönetmeliğine) uygun olarak işleyecektir. İsveç Başkonsolsoluğu, bazen kişisel verileri diğer AB yönetmeliklerine ve yönergelerine uygun olarak işler.

İsveç Başkonsolsoluğu tarafından toplanan kişisel veriler, İsveç Göçmen Dairesi’ne ait sunucularda saklanacaktır.

Kişisel Veri Denetleyici

İsveç hükümeti yurtdışındaki İsveç misyonlarında gerçekleşen otomatik kişisel veri işleme için veri denetleyicisidir.

İsveç Göçmen Dairesi ile aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz.
Adres: Migrationsverket, 601 70 Norrköping.
İnternet adresi: www.migrationsverket.se
Telefon: + 46 (0) 77-123 52 35
Organizasyon number 202100-2163.

Kişisel verilerin başka bir kamu makamı veya kuruluşu tarafından işlendiği istisnai durumlar olabilir.

Kişisel verilerin aktarılması

İncelendikten sonra kişisel verileriniz, istatistiksel verilerin toplanması gibi genel bir ilgi amacıyla ya da verilerin işlenmesinin gerekli olduğu bir kamu makamının işlevlerinin kullanılmasıyla bağlantılı bir amaç için, yasal zorunluluk nedeniyle verilere erişmesi gereken taraflara bildirilebilir. Eğer İsveç Göçmen Dairesi, web sitesi aracılığıyla sağlanan kişisel verilerin gönderildiği yanlış yetkili makam ise; İsveç Başkonsolsoluğu, bu verileri doğru yetkili makama iletebilir. Kişisel verilerin aktarımı, kişisel veri veya gizlilik mevzuatına göre yapılır.

Resmi belgelere halkın erişim ilkesi

İsveç Başkonsolsoluğu bir devlet kurumudur. Bu sebeple, İsveç Başkonsolsoluğu Resmi Belgelere Halkın Erişim İlkesine tabidir. Bu, İsveç Başkonsolosluğu’na gönderilen, kişisel veriler de dahil olmak üzere, tüm belgelerin, talepte bulunan herkese açıklanabilecek kamuya açık belgeler haline geldiği anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, veriler gizli olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle tebliğ edilmez.

Haklar

Hakkınızdaki hangi verilerin işlendiği hakkında İsveç Başkonsolosluğu’ndan bilgi alma hakkına sahipsiniz ve kişisel verilerinizin işlenmesinin düzeltilmesini, aktarılmasını, silinmesini veya kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
Request for register extract, rectification, erasure or restriction of personal data in central systems (Merkezi sistemlerde kişisel verilerin kaydedilmesi, düzeltilmesi, silinmesi veya kısıtlanması talebi)

Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala system (Merkezi sistemlerde kişisel verilerin kaydedilmesi, düzeltilmesi, silinmesi veya kısıtlanması talebi)

Silme taleplerine ilişkin, ulusal arşiv düzenlemeleri gereği, genel bir kural olarak kişisel verilerin saklanması gerektirdiğini anlamanız önemlidir.

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında sorularınız için; İsveç Göçmen Dairesi’nin Veri Koruma Görevlisi ile dataskyddsombud@migrationsverket.se adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İsveç Başkonsolosluğu’nun kişisel verilerinizi yanlış veya usulsüz işlediğini düşünüyorsanız İsveç Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin başka bir kurum veya kuruluşta işlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, yetkisi bulunan farklı bir kamu otoritesinde yapılabilir. Bu gibi durumlarda, söz konusu makam veya kuruluş, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olabilir.

Güvenlik

Kişisel verilerinizi korumak için, İsveç Başkonsolsoluğu ve İsveç Göçmen Dairesi güvenlik gereksinimlerini karşılayan fiziksel ve elektronik korumalara sahiptir.