• Svenska

Anmäl dig till Svensklistan

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse. Du kan avanmäla dig själv när du vill.

Omregistrera dig på svensklistan

Svensklistan drabbades under torsdagen den 13 april av en teknisk störning, vilken gjort att anmälningar inte kunnat tas emot av UD/ambassaden. Problemet är nu åtgärdat och det fungerar återigen att göra anmälningar till svensklistan.

Har du, eller någon du känner, gjort en anmälan till svensklistan under perioden den 13 april kl. 13.00 till den 17 april kl. 11.00 ber vi dig/er därför att registrera anmälan på nytt.

Fyll i formuläret

Fyll i formuläret nedan. Ange datum för inresa eller om du redan befinner dig i landet ange dagens datum, det går inte att ange tidigare datum än dagens datum. När alla fält är ifyllda och du bockat i rutan för godkännande visas en ”skicka-knapp”. När du klickar på den, sparas din anmälan.

Vänligen observera att det inte går att spara anmälan om inte samtliga obligatoriska fält markerade med * är ifyllda. Det går inte heller att spara anmälan utan att bocka för rutan som godkänner att lämnade uppgifterna används i UD/ambassadens krisberedskap och vid en eventuell krissituation.

De fält som är ofullständiga rödmarkeras. Se då över din anmälan och fyll i det som saknas för att kunna gå vidare.

Observera att om du har anmält dig via formuläret och därefter gör en ny anmälan som har tidigare utresedatum än din första anmälan, så finns det risk för att din nya anmälan raderar den ursprungliga.

 

För att avanmäla dig från listan klicka här.

Personuppgifter
Adressuppgifter utomlands

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Datum för utlandsvistelsen (Ange dagens datum som ankomstdatum om du redan befinner dig i landet.)

Vid planerad bosättning eller vistelse i över ett år lämnas denna ruta tom. Din anmälan kommer då att gälla i ett år. Därefter får du en påminnelse att förlänga eller förnya den. Om du inte gör det tas anmälan bort automatiskt.

Övriga kontaktuppgifter

Vid en eventuell konsulär krissituation i ditt vistelseland kan UD/ambassaden använda kontaktuppgifterna för att sända viktig information till dig.

Ange mobilnummer i internationellt format. Inled med 00 följt av landskoden. Använd inga mellanslag, parenteser eller bindestreck.

Om resesällskapet
Godkännande *