Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 16:29

Riksrevisionen förlänger samarbetet med revisionsmyndigheten i Zimbabwe till 2021

05 feb 2020

Riksrevisionen har förlängt samarbetet med den nationella revisionsmyndigheten i Zimbabwe i ytterligare två år. Målet är att stärka den offentliga revisionen i Zimbabwe i enlighet med internationella standarder.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett omfattande internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisorerna i Sverige och Zimbabwe har idag kommit överens om att förlänga samarbetet fram till slutet av 2021. Riksrevisorerna Helena Lindberg och Mildred Chiri undertecknade det nya samförståndsavtalet i Harare, Zimbabwe.

– Samarbetet med revisionsmyndigheten i Zimbabwe är relativt nytt, men har redan givit goda resultat. En starkare revision bidrar till ökat ansvarstagande, effektivitet och transparens i den offentliga förvaltningen samt skapar bättre förutsättningar för parlamentariskt ansvarsutkrävande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Under samarbetsperioden 2017–2021 beräknas Riksrevisionens stöd uppgå till närmare tre miljoner kronor per år. Samarbetet syftar till att stödja en vidare utveckling av organisationens chefer, den interna kommunikationen och genomförande av effektivitetsrevision. Grunden för verksamheten är Riksrevisionens egna experter på dessa områden.

– Vi ser vår partner som en kraft som försöker bidra till förbättringar i statsförvaltningen och för Zimbabwes befolkning. Vi har ett nära samarbete och utformar stödet efter deras behov och våra möjligheter att tillgodose dessa, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Läs mer om Riksrevisionens internationella arbete

Senast uppdaterad 04 feb 2020, 08.45