Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 08:36

Röstmottagning på ambassaden

16 aug 2018

Sveriges ambassad har röstmottagning 16-31 augusti. Om du är utlandssvensk eller tillfälligt befinner dig i Zimbabwe när det är val i Sverige den 9 september 2018 kan du förtidsrösta eller brevrösta på ambassaden.

Röstmottagningen äger rum den 16-31 augusti 2018, på vardagar kl 09.00-11.00

Anmälan om ny adress i utlandet / anmälan till röstlängden
Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Har du flyttat under vistelsen i utlandet behöver du anmäla den nya adressen till Skatteverket. Detta görs på samma blankett:
Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018 för att den ska hinna registreras innan valet. Röstlängden skapas 30 dagar före valdagen med de uppgifter som då finns registrerade i folkbokföringen.

Notera att även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Mer information eller frågor?
Mer information om rösträtt och andra valrelaterade frågor finns på www.val.se
Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten.
Tel: + 46 10 57 57 000
E-post: valet@val.se

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket på
Tel: + 46 8 564 851 60
E-postformulär för frågor finns på Skatteverkets webbplats under kontakta oss.

Senast uppdaterad 16 aug 2018, 08.59