Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 00:45

Krisberedskapsövning i Victoria Falls

12 mar 2019

Ambassaden i Harare deltog tillsammans med amerikanska och kanadensiska ambassaderna i en konsulär krisberedskapsövning, "Consular Outreach in Victora Falls", som leddes av australiensiska ambassaden.

Förutom ambassadpersonal från de fyra ambassaderna deltog lokala myndigheter, polis, brandförsvar, ansvariga för flygplatsen i Victoria Falls, resebyråer, hotell och lodger, flygbolag, representanter från sjukvårdsföretag och Victoria Falls Hospital samt kommunrepresentant och immigrationsmyndigheten.

Under en dags krisberedskapsövning gavs omkring 40 deltagare möjlighet att fundera kring sin roll och prioriteringar i en kris, samt ta ställning till en rad frågor: Vad gör vi nu? Hur ska vi organisera oss? Vilka resurser har vi? Hur kommunicerar vi? Efter övningen var alla deltagare överens om att övningar av detta slag ökar samtliga parters förmåga att hantera en eventuell kris, att kunna agera snabbt och samordnat i en krissituation. Många tog med sig lärdomen om vikten av den egna organisationens krisberedskapsplan, samt behovet av att ha ett uppbyggt nätverk med kontakter.

Sveriges ambassad i Harare har ansvar för övriga nordiska medborgare

De senaste åren har turismen till Zimbabwe ökat, framför allt till Victoria Falls. Under 2018 var antalet svenska turister omkring 4 000. Ambassaden i Harare är dessutom enda nordiska representant i Zimbabwe och därmed konsulärt ansvarig för övriga nordiska medborgare i landet enligt det nordiska representationsavtalet. Därför är det särskilt viktigt för ambassaden att få med alla aktörer i ett tidigt skede och se till att ansvarsfördelning är tydlig från början.

Text och foto: Ambassaden Harare

Senast uppdaterad 12 mar 2019, 12.53