Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 12:01

Kolerautbrott Zimbabwe

25 dec 2023

Ökad smittspridning av Kolera

Zimbabwe har sedan februari i år brottats med ett Kolera utbrott som sedan dess endast har förvärrats. Tillgång till rent vatten och sanitetsfaciliteter var en bristvara redan innan utbrottet, framför allt i de tätbefolkade bostadsområden. I och med att utbrottet har förvärrats har dessa delar av städerna sett en lavinartad ökning av smittan. 

Antalet dödsfall i landet har ökat kraftigt och den 5 november 2023 hade både misstänkta och bekräftade fall rapporterats i samtliga av landets provinser samt i 66% av landets distrikt. För tillfället bedömer man att epicentrum av smittan är i Manincaland, Harare (Chitungwiza) och Masvingo.

Enligt Röda Korset så hade man 6686 misstänkta fall och 1127 bekräftade fall i början på november.  Sedan dess har siffran bara stigit och den 3 december rapporterade regeringen att antalet som insjuknat ligger på drygt 10 000.

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning.

Senast uppdaterad 25 dec 2023, 10.42