Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 19:29

Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i Migrationsverkets system

16 jan 2020

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter (nedan uppgifter) som Migrationsverket har sparade om dig. Det framgår av artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan endast begära ut uppgifter om dig själv

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter (nedan uppgifter) som Migrationsverket har sparade om dig. Det framgår av artikel 15 i dataskyddsförordningen. Du kan endast begära ut uppgifter om dig själv.

Om du är bosatt i Sverige kommer registerutdraget att skickas till din folkbokföringsadress.

Om du befinner dig utomlands kommer det begärda registerutdraget att skickas till en svensk utlandsmyndighet där du kan hämta det mot uppvisande av legitimation. Av säkerhetsskäl går det inte att skicka utdraget med post eller e-post.

Du kommer att få registerutdraget på papper.
Om det däremot inte finns några uppgifter registrerade om dig kommer vi att meddela dig det via e-post.

Registerutdraget är kostnadsfritt.

Rättelse, radering eller begränsning av behandling
Du kan också begära att uppgifter om dig rättas, raderas eller att behandlingen av uppgifterna begränsas.

Allmän information
Du behöver bara kryssa i de alternativ som du är intresserad av.
För att Migrationsverket ska kunna söka efter dig i de centrala systemen behöver du lämna en del personliga uppgifter.

Ladda ner dokumenten härunder och skicka den ifyllda begäran till  Migrationsverket eller berörd utlandsmyndighet

GDPR Migrationsverket - Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala system.docx

Senast uppdaterad 16 jan 2020, 13.44