Alternate Text

Sveriges ambassadWashington, USA

Lokaltid 00:31

Frågor & svar gällande öppnandet av generalkonsulat i San Francisco

Varför öppnar Sverige ett generalkonsulat i San Francisco?
Ett generalkonsulat i San Francisco förstärker Sveriges närvaro på USA:s västkust och därmed möjligheterna att bedriva ett aktivt handels- och Sverigefrämjande, samt ge konsulärt stöd i verksamhetsområdet.

Kalifornien är med ca 40 miljoner invånare världens femte största ekonomi. Delstaten har länge utgjort ett nav för teknologisk innovation, forskning och industriutveckling, IT-industri, AI och kulturella, kreativa näringar som dataspel, film och musik. De svenska intressena i delstaten är starka och växer. I dagsläget finns över 100 svenska företag representerade vilka tillsammans skapar fler än 43 000 arbetstillfällen.

Den svenska utlandsrepresentationen anpassas kontinuerligt i förhållande till förändringar i omvärlden, samt ändrade krav och behov i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförande av svensk utrikespolitik och att främja svenska intressen i utlandet.

Hur kommer verksamhetsområdet för det nya generalkonsulatet i San Francisco se ut?
Generalkonsulatets verksamhets- och konsulära ansvarområde avses vara Kalifornien och Hawaii.

När öppnar generalkonsulatet och var kommer det att ligga? Generalkonsulatet väntas öppna i början januari 2024. Under hösten 2023 finns personal på plats för att arbeta med etableringen. Generalkonsulatet kommer att ligga i San Franciscos finansiella distrikt. 

Under etableringsfasen hänvisas personer i behov av konsulärt stöd fortsatt till ambassaden i Washington och honorärkonsulatet i San Francisco.

Vilken är huvudinriktningen i generalkonsulatets uppdrag?Huvudinriktningen är handels- och Sverigefrämjande. Generalkonsulatet kommer också att ge konsulärt stöd med passverksamhet i verksamhetsområdet.

Kommer svenskar att kunna söka pass vid generalkonsulatet?
Ja. Svenska medborgare kommer att kunna söka både ordinarie och provisoriska pass vid generalkonsulatet. Passverksamheten väntas komma i gång första kvartalet 2024. Då generalkonsulatet är en liten myndighet kommer kapaciteten vara begränsad.

Tills vidare hänvisas svenskar som vill söka ordinarie pass till ambassaden i Washington eller generalkonsulatet i New York. Honorärkonsulatet i San Francisco finns kvar under etableringstiden och hanterar provisoriska pass och övriga konsulära frågor tills dess att generalkonsulatet öppnar.

Senast uppdaterad 19 dec 2023, 14.31