Alternate Text

Sveriges ambassadWashington, USA

Lokaltid 09:25

Avtal om försvarssamarbete med USA undertecknat

Sverige och USA har genom försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd J. Austin III undertecknat ett försvarssamarbetsavtal som betyder att länderna kommit överens om förutsättningarna för amerikanska styrkor att verka inom Sverige. Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring av materiel i Sverige.

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring av materiel i Sverige.

USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III tog emot Pål Jonson i Pentagon den 5 december för överläggningar kring aktuella säkerhetspolitiska frågor och fördjupat samarbete på försvarsområdet mellan Sverige och USA. Mötets huvudpunkt var undertecknandet av ett DCA mellan länderna.

I och med undertecknandet så förenklas förutsättningarna som ska gälla när amerikanska styrkor är på plats inom Sveriges gränser.

Mer information på Regeringen.se 

(DoD photo by U.S. Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders)

Senast uppdaterad 07 dec 2023, 10.25