Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

31 maj 2021

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 31 augusti 2021. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Mer information om inreseförbudet och gällande undantag finns på regeringens hemsida

Senast uppdaterad 31 maj 2021, 09.09