Alternate Text

Sveriges ambassadKampala, Uganda

Lokal tid 22:20

Godkänner Sverige dubbelt medborgarskap?

Ja, enligt Sveriges medborgarskapslag som trädde i kraft den 1 juli 2001 tillåts dubbla medborgarskap även för de som inte är födda med dubbelt medborgarskap. 

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får efter 1 juli 2001 behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet. Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

En lagändring trädde i kraft 1 april 2015 som innebär att för den som förlorat sitt svenska medborgarskap finns det inte längre någon tidsbegränsning för att ansöka om att bli svensk medborgare igen.

Personer med dubbelt medborgarskap bör alltid resa med både ugandiskt och svenskt pass vid resa mellan länderna.

I Uganda är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap när man har fyllt 18 år. 

Läs gärna mer om svenskt och dubbelt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 09 sep 2019, 12.06