Godkänner Sverige dubbelt medborgarskap?

Ja, Sveriges nya medborgarskapslag trädde i kraft den 1 juli 2001. Bland annat tillät den nya lagen dubbelt medborgarskap även för de som inte är födda med dubbelt medborgarskap. Ytterligare lagändringar trädde i kraft den 1 april 2015. 

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får efter 1 juli 2001 behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet.  Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. I Uganda är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap när man har fyllt 18 år. 

Den som före 1 juli 2001 förlorade sitt svenska medborgarskap efter att ha förvärvat utländskt medborgarskap hade möjlighet att återvinna det svenska genom anmälan före 1 juli 2003. 

En ny lagändring trädde i kraft 1 april 2015 som innebär att det inte längre finns en tidsbegränsning utan alla som förlorade sitt svenska medborgarskap genom att ansöka om utländskt medborgarskap kan nu begära att bli svenska medborgare igen.

Personer med dubbelt medborgarskap bör alltid resa med både ugandiskt och svenskt pass vid resa mellan länderna.

Läs gärna mer om svenskt och dubbelt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 09 sep 2019, 12.06