Om oss

Sveriges förbindelser med Togo sköts av en ambassadör som är baserad i Stockholm. Ambassadören reser regelbundet till regionen.

Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (KSU) på utrikesdepartementet i Stockholm stödjer med beredning av ärenden och handläggning av sakfrågor. 

Senast uppdaterad 14 okt 2021, 12.18