Meny

Undantagstillståndet i Bangkok förstärks och utvidgas

16 okt 2020

Thailands regering utfärdade den 15 oktober en utvidgning av det nationella undantagstillståndet för Bangkok med anledning av återkommande demonstrationer i Bangkok.

Nödåtgärderna som bl.a. innebär att sammankomster om fem eller fler personer förbjuds i Bangkok, trädde i kraft torsdagen den 15 oktober klockan 04.00 och gäller tills vidare. Det utvidgade undantagstillståndet i Bangkok ger även thailändska myndigheter befogenheter att gripa och kvarhålla personer som misstänks för att skada rikets säkerhet eller störande av allmänna ordningen. För detaljerad information om undantagstillståndet läs här 

Ambassaden uppmanar alla svenskar i Bangkok att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och att följa lokala myndigheters anvisningar.

Senast uppdaterad 15 okt 2020, 13.16