Meny

Samlad information om Covid-19 i Thailand

31 jul 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till många länder inklusive Thailand.

UD beslutade den 18 juni 2020 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Thailand till den 31 augusti.  Läs mer om avrådan här

Ambassaden sammanställer efter bästa förmåga löpande information om nya restriktioner som meddelas för genomförande nationellt. Ambassaden kan inte ansvara för riktigheten i informationen. Var och en uppmanas följa utvecklingen noggrant genom att följa myndigheters anvisningar. 

Undantagstillstånd


Sedan den 26 mars råder undantagstillstånd i Thailand som följd av pandemin. Det gäller nu till och med midnatt den 31 augusti. Undantagstillståndet ger premiärministern stora befogenheter att vidta åtgärder. Åtgärder kommer att annonseras löpande genom dagliga tillkännagivanden. 

Utegångsförbudet i Thailand upphörde den 15 juni.  

Varje dag rapporteras om utökade krav att bära mask och böter för den som inte följer regeln. Ibland gäller regeln för en stad eller kommun, ibland är den begränsad till exempelvis mataffärer, kommunala transporter, osv. 

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att alltid bära med sig sitt pass. Resenärer bör vara medvetna om att de kan bli placerade i karantän om de uppvisar symptom eller anländer från områden som är drabbade av coronavirusutbrott.

Begränsningar för resande in till Thailand
 

Sedan den 26 mars får inte utländska medborgare resa in i Thailand. Undantag finns (se längre ner). Ta även del av informationen från thailändska myndigheter här:

Thailändska luftfartsmyndighetens hemsida
Department of Disease Controls hemsida 

Thailändska Luftfartsmyndigheten (CAAT) har förlängt förbudet för alla kommersiella flygningar till Thailand tills vidare. Förbudet avser passagerare från utlandet, med några få undantag. Det innebär att flyg inte får landa med passagerare i Thailand, däremot kan flyg med passagerare lämna Thailand. Enstaka bolag flyger fortfarande reguljärt, men det kan ändras med kort varsel. 

Utrikesministeriet i Bangkok har meddelat att man möjliggör för utländska medborgare med bl.a. arbetstillstånd i landet att resa in i Thailand.  Läs mer härGällande inresa till Thailand, vänligen ta kontakt med thailändsk ambassad. 

Förlängning av besöket i Thailand (COVID-19 förlängning)


Enligt regeringsbeslut den 21 juli 2020 förlängs viseringar för utländska medborgare i Thailand per automatik ytterligare, från den 31 juli till och med den 26 september 2020. Om ditt visum löpt ut efter den 26 mars 2020 behöver du alltså inte besöka Immigration Bureau för att ansöka om en förlängning. Du får per automatik en förlängning fram till och med den 26 september.  

Frågor besvaras av Immigration Bureau på telefonnummer 1178. 

Om COVID-19 i Thailand 

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina.

I Thailand har 3,304 fall av Covid-19 bekräftats (30 juli 2020). För information om läget i Thailand se Department of Disease Control hemsida. 

 

Det thailändska hälsoministeriet har satt upp en hjälplina dit man kan ringa för att ställa frågor om Covid-19, och få information om när och var man ska söka vård. Ringer man från Thailand är numret 1422 och från utlandet +66 2 590 30 00.  

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att följa händelseutvecklingen, följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheterna kan vidta ytterligare åtgärder. 

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Det är även viktigt att du avregistrerar dig när du inte längre befinner dig i Thailand.  

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin websida löpande. Läs frågor och svar om viruset här och för mer information om utbrottet läs här

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).    

 

Senast uppdaterad 16 apr 2020, 13.07