Ambassadör Jon Åström Gröndahls nyhetsbrev

Kära alla,

Det har blivit dags för mig att ta farväl av Thailand, Laos, Kambodja och Myanmar. I månadsskiftet reser jag hem för ett nytt uppdrag, den här gången på UD i Stockholm. Strax efteråt, den 15 augusti, tillträder Anna Hammargren som ny myndighetschef och ambassadör i Bangkok. Anna tjänstgör för närvarande som expeditionschef i Utrikesdepartementet och har en mångårig diplomatisk tjänstgöring bakom sig, bland annat som tidigare svensk ambassadör i Marocko. Jag har i olika sammanhang gratulerat Anna till hennes nya uppdrag – och gör det gärna här också – varmt grattis!
 

Under tre år har jag haft förmånen att få tjänstgöra som svensk ambassadör i Bangkok. Att representera sitt land är ett hedersuppdrag. Det har varit fina år för mig och min familj och det finns mycket som jag kommer att sakna. Det gäller inte minst den fantastiska ambassadpersonalen, här i Bangkok och på våra kontor i Yangon och Phnom Penh. Ambassaden har vuxit kraftigt över åren och är idag en av våra allra största utlandsmyndigheter, med en vidsträckt verksamhet i flera olika länder. Det har varit mycket stimulerande att ta del av och lära om nya kulturer och frågor – och Sydostasien är också en dynamisk och spännande region på många sätt. Och det finns mycket som Sverige och vi svenskar kan bygga på när det gäller relationerna mellan vårt eget land och länderna i regionen. Häromdagen träffade jag kollegor på thailändska utrikesdepartementet här i Bangkok. Jag blev bjuden på en fin avskedslunch och vi konstaterade gemensamt att de starka familjebanden och kontakterna mellan svenskar och thailändare är en fantastisk resurs och stor styrka när vi fortsätter samarbetet mellan våra länder.
 

Att främja svenska företag och affärsmöjligheter utomlands är en kärnuppgift för alla svenska ambassader. I Bangkok har jag uppskattat mycket det nära samarbetet med handelskammaren (SweCham) och Business Sweden. Tillsammans formar vi ”Team Sweden” och blir starkare inom näringslivsfrämjandet, där vi kompletterar varandra på ett fint sätt med det bästa för Sverige och Thailand för ögonen. Vi har också gjort mycket tillsammans med den thailändska ambassaden i Stockholm, bland annat ett återkommande hållbarhetsforum som skapat nya kontaktytor och samarbeten.
 

Under mina år har också vårt regionala utvecklingssamarbete fortsatt, med utgångspunkt från Bangkok och vår utvecklingssektion här på ambassaden. Utmaningarna hänger samman i regionen och är ofta gränsöverskridande. Detta gäller inte minst på miljö- och klimatområdet, men även inom demokrati- och mänskliga rättigheter. Ambassaden erbjuder här en viktig plattform för lärande, utbyte och för att bygga solidaritet. Detsamma gäller för våra sektionskontor i Phnom Penh och Yangon.
 

Det är knappt att man tänker på det längre, men under halva min tid så präglades väldigt mycket av pandemin och alla dess restriktioner. Även om Covid-19 finns kvar så har dess grepp om både jobb och privatliv sakta men säkert släppt – tack och lov! Låt oss verkligen hoppas att vi slipper uppleva en lika tuff och genomgripande pandemi i framtiden.
 

En av ambassadens många övriga uppgifter är att bevaka och rapportera om den politiska utvecklingen. Och där kan man sannerligen inte klaga på spänningen när jag skriver dessa rader. Thailand är mitt uppe i en regeringsbildningsprocess, där utgången är mycket svår att sia om. Valets stora vinnare, Move Forward-partiet, har nyligen förlorat en första premiärministeromröstning i parlamentet och det florerar en mängd rykten om vad som väntar. Under de senaste åren har det blivit tydligt att många i Thailand, och inte endast ungdomsgenerationen, önskar se förändringar och reformer. Det gäller både ekonomiska, allmänpolitiska och konstitutionella frågor. Vem som än blir ny premiärminister så tror jag att den nya regeringen får en viktig uppgift i att försöka överbrygga motsättningarna som finns i det thailändska samhället. Kompromisser kommer att behövas – och politik är som bekant det möjligas konst.
 

En fråga som löpt under nästan hela min period är den mycket allvarliga situationen i Myanmar. Allt sedan militärkuppen i februari 2021 har övergrepp och våld fortsatt att plåga det burmesiska folket. Ansvaret för att bryta utvecklingen ligger hos juntan i Nay Pyi Taw. Tyvärr är det inte mycket som pekar på att man är villig att söka de vägar som krävs. Omvärlden, inte minst grannländerna i ASEAN, har en viktig uppgift att tillsammans fortsätta arbeta för en återgång till fred och demokratisk utveckling i Myanmar. När det gäller utvecklingen i regionen finns det också skäl att se med fortsatt oro på situationen i Kambodja. Valet häromdagen vanns av regeringspartiet CPP, som för övrigt redan har alla platser i parlamentet. Det största oppositionspartiet gavs inte möjlighet att delta. Även i Kambodja är det tydligt att det finns en längtan efter förändring. Landet står inför ett politiskt generationsskifte och den närmaste tiden kommer att staka ut vägen för lång tid framöver. Jag var i Phnom Penh för olika möten förra veckan, bland annat för en så kallad avskedsaudiens med kung Norodom Sihamoni. Det blev en fin stund och trevligt möte med en spännande person som också tackade Sverige för vårt mångåriga stöd till Kambodja, inte minst i uppbyggnaden av landet efter de fasansfulla åren med Röda khmererna i slutet av 1970-talet.
 

Det är alltid en märklig känsla när du är på väg att lämna ett ställe där du bott och verkat under flera år. Varje möte på slutet är också ett avsked. Jag vet samtidigt att jag kommer ha med mig många fina minnen. Det är så många trevliga människor som jag har mött på olika platser, det gäller till exempel träffarna med olika svenskföreningar runt om i Thailand. Det konsulära uppdraget och vår migrationsverksamhet är också något som vi alltid prioriterar på ambassaden och jag hoppas att detta märks. Samtidigt har uppdragen begränsningar och det är inte alltid det är möjligt att bistå i alla frågor – för detta ber vi om förståelse. Fortsätt gärna kontakta ambassaden, kom med konstruktiva förslag och synpunkter – det är tillsammans som vi kan fortsätta utveckla verksamheten.
 

Med ett varmt tack till alla!

 

/Jon

 

 

Senast uppdaterad 25 jul 2023, 15.28