Ambassadör Jon Åström Gröndahls månadsbrev

16 feb 2021

Till alla svenskar i Thailand

Kära alla,

 Nu har det redan hunnit bli mitten av februari och jag måste säga att det känns som om tiden rusar fram. Efter jul- och nyårsperioden var min plan att börja resa runt i Thailand, men så tog smittspridningen av COVID-19 lite fart igen och nya restriktioner infördes. Jag har därför varit kvar i Bangkok och fortsatt med olika video- och telefonkonferenser istället, bland annat med flera av våra konsulat.

De thailändska myndigheternas snabba agerande är onekligen imponerande. Det tycks som att man i stort sett fått bukt med utbrottet, även om osvuret nog är bäst även denna gång. Restriktionerna börjar dock lyftas och här i Bangkok har till exempel skolorna öppnat igen, vilket underlättar mycket för inte minst barnfamiljer. Även ambassaden är sedan förra veckan tillbaka i normala arbetsrutiner efter en månad med hemarbete för många. Senaste tiden har återigen visat oss hur denna pandemi långt ifrån är över och hur viktigt det är att inte tappa vaksamheten.

Vi är många som hoppas på att snart kunna vaccineras, men det verkar dröja ännu ett tag innan det blir möjligt. I Sverige erbjuds alla boende (dvs även utlänningar som är folkbokförda i vårt land) vaccinering. Jag hoppas och tror att det omvända kommer att gälla i Thailand och de uttalanden som gjorts hittills pekar på det. Frågan om när i tid det kan ske är däremot mer oklar. Min bedömning nu är att en större vaccinationskampanj i Thailand sannolikt inte kommer att kunna starta förrän tidigast vid halvårsskiftet. Jag tror också att olika reserestriktioner kommer att fortsätta, inklusive kravet på karantän vid inresa i Thailand, oavsett vaccinering eller ej. Den som är vaccinerad kan ju vara bärare av virus och sprida vidare, även om man känner sig frisk, och just karantän har uppenbarligen visat sig vara effektivt för att hindra smittan att ta sig in i landet. Jag vill också passa på att informera om Utrikesdepartementets beslut nyligen om att förlänga avrådan vad gäller icke nödvändiga resor till Thailand (och alla andra länder utanför EU/EES/Schengenområdet) till åtminstone den 15 april.

Utöver Thailand ansvarar ambassaden också för våra diplomatiska relationer med Laos och Myanmar. I Myanmar har vi haft en dramatisk utveckling den senaste tiden som tagit mycket tid och kraft i anspråk, inte minst för vår personal på plats vid sektionskansliet i Yangon. Den 1 februari grep militären makten i en statskupp och sedan dess präglas landet av stor osäkerhet. Den tidigare regeringen har avsatts och många politiska företrädare har arresterats, däribland Aung San Suu Kyi. FN, EU och Sverige med flera andra har reagerat starkt mot kuppen och uppmanat militären att låta landet återgå till ett civilt styre och släppa de som frihetsberövats. Stora demonstrationer ses över flera delar landet och motståndet tycks öka. Vi står i nära kontakt med de allra flesta av de svenskar (ett femtiotal) som befinner sig i Myanmar och ser löpande över vår konsulära beredskapsplanering. Detsamma gäller vår egen närvaro och vårt utvecklingssamarbete med landet. De närmaste veckorna blir mycket viktiga för Myanmar och de vägval som görs nu kommer att prägla utvecklingen för en lång tid.

Även den politiska utvecklingen i Thailand följs noga av ambassaden. De tidigare stora studentdemonstrationerna har minskat i jämförelse med i höstas, men reformkraven kvarstår och behovet av dialog likaså. Vi ser också en fortsatt tillämpning av de mycket hårda thailändska majestätsbrottslagarna, där en person nyligen dömdes till över 43 års fängelse efter att ha spridit material som bedömdes vara i strid med lagstiftningen. Jag och flera av mina EU-kollegor har också haft möte med thailändska UD i denna fråga nyligen.

 Som ett led i att uppmärksamma den internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerar vi, tillsammans med Thailands ambassad i Stockholm, en fototävling på temat stärkande av kvinnors ställning och jämställdhet. Bland mycket annat den närmaste tiden kommer vi också att delta i ett seminarium om fackliga rättigheter, besöka flera av FN:s olika organisationer och fortsätta arbeta nära Business Sweden i uppdraget att främja svenska företag. Inom utvecklingssamarbetet och dess regionala strategi kan nämnas att ytterligare 100 miljoner nu tillförts för att stärka arbetet med demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det är ett särskilt viktigt tillskott i ljuset av den negativa påverkan som COVID-19 haft inom dessa områden.

 Ytterligare en positiv nyhet är att Sweden Space Corporation (SSC) stärker sitt fotavtryck i regionen genom att etablera ett dotterbolag i Space Krenovation park i Chonburi. SCC har varit aktiva i Thailand i över 10 år och blir därmed det första internationella bolag i den branschen att etablera sig i Eastern Economic Corridor (EEC).

Jag har också flera möten inplanerade med thailändska företrädare, bland annat med premiärminister Prayuth Chan-o-cha om ett par veckor.  Lite längre fram, i mitten av mars, kommer jag tillsammans med mina nordiska kollegor att besöka Chiang Mai och bland annat träffa guvernören och ha möten med universitetet. På det nordiska temat har arbete också inletts med att förbereda för en nordisk filmfestival, som vi hoppas kan äga rum i början av juni månad.

 Jag önskar alla en fortsatt fin thailändsk vinter!

 /Jon

Senast uppdaterad 16 feb 2021, 15.06