Ambassadör Jon Åström Gröndahls nyhetsbrev

10 mar 2023

Kära alla,

Nu har det blivit mars månad och här i Bangkok tvingas vi tyvärr konstatera att luften återigen är kraftigt försämrad. Under många år vid den här tiden på året är stora områden i regionen påverkade av all den rök som uppstår vid hundratusentals anlagda bränder i odlingsområden i Myanmar, Thailand, Laos och Kambodja. Det tycks mycket svårt för myndigheterna att komma åt denna form av illegala svedjebruk, som varje år skapar hälsoproblem för miljoner människor. Jag hoppas att länderna kan gå samman för att tillsammans hantera denna regionala utmaning. Om inget görs riskerar, utöver hälsoaspekterna, också den för många så viktiga turismnäringen att påverkas.
 

I övrigt präglas mycket av de kommande allmänna valen i Thailand. Senast den 7 maj ska dessa genomföras och det är fascinerande (och inte helt enkelt!) att följa den thailändska inrikespolitiken i upptakten till valet. Många partier ställer upp och det går knappt att räkna på de många olika möjliga framtida regeringskoalitioner som kan uppstå. Spännande är det hursomhelst, men samtidigt är det nog klokt att avvakta med de mest vilda spekulationerna. För till slut så handlar det förstås om matematik, det vill säga hur många mandat som finns att fördela. Och det vet vi först efter valdagen, när också de verkliga förhandlingarna kan inledas.
 

Ambassadens tre olika kontor (Bangkok, Phnom Penh, Yangon) arbetar för högtryck. Inte minst gäller det kollegorna inom utvecklingssamarbetet, där vi är inne i en intensiv rapporterings- och planeringsfas. Den svenska regeringens nya prioriteringar börjar nu få genomslag även i fält. Även på migrationssidan är det högsäsong och där fortsätter vårt arbete med att undersöka villkor och förutsättningar för alla de thailändare (förra året ca 7000 personer) som kommer för att plocka vilda bär i svenska skogar och marker. Jag bedömer att vi kommer att få se utökade kontroller och ökad uppmärksamhet från flera svenska myndigheter i denna viktiga fråga. Branschföreträdare behöver också ta sitt ansvar för att skapa en bättre situation. Ordning och reda på svensk arbetsmarknad är en tydlig prioritet för den svenska regeringen.
 

Den här terminen är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det är ett viktigt uppdrag som väldigt många inom Regeringskansliet arbetar med, inte minst våra kollegor i Bryssel på vår EU-delegation där. Men också vid våra ambassader arbetar vi med detta ordförandeskap. I Bangkok anordnade vi den 24 februari ett stort evenemang för att markera årsdagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vi samlade företrädare för över 40 ambassader som tillsammans med media och thailändska representanter uppmärksammade framför allt det mänskliga lidandet som kriget innebär.
 

Näste vecka arrangerar ambassaden tillsammans med thailändska ambassaden i Stockholm ett seminarium om hållbar skogsnäring. Syftet är att föra samman aktörer från statliga myndigheter, privat sektor, akademi och civilsamhälle för att skapa nya samarbets- och affärsmöjligheter. Vi bidrar med utställningen ”Woodlife Sweden” för att visa hur arkitektur och design kan bidra till att minska klimatpåverkan. Längre fram under våren planerar vi för andra evenemang under EU-flaggan, bland annat marknadsföring av de olika europeiska språken och olika lösningar inom den gröna omställningen.


Jag har haft möjlighet att nyligen resa till Kambodja med mina nordiska kollegor. Ett bra besök med intressanta möten med flera kambodjanska ministrar, bland annat inom områdena arbetsmarknad och miljö. Det finns en positiv dynamik inom inte minst det sistnämnda, med nyfikenhet också på nordiska lösningar och expertis. Parallellt ser vi tyvärr en fortsatt negativ trend vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige och EU ser med oro på utvecklingen och har också nyligen reagerat starkt på ett domstolsavgörande där en tidigare politiker dömdes till 27 års husarrest. Likaledes stark oro gäller för utvecklingen i Myanmar, där militärjuntans brutalitet fortsätter. Det är nu över två år sedan kuppen där juntan tog makten och det är svårt att se några ljusglimtar överhuvudtaget. Omvärlden behöver öka sina ansträngningar, inte minst ASEAN-länderna har en viktig roll i detta. Om ett par veckor reser jag för övrigt till norra Thailand för att möta människor där och diskutera flera frågor med bäring på just utvecklingen i Myanmar.
 

Det blev också ett fint besök till Koh Lanta häromveckan, där jag hade förmånen att få träffa många svenskar och deras verksamheter på ön. Sällan manifesteras svenskarnas kärlek till Thailand så tydligt som på Koh Lanta. Och den tycks besvarad – de lokala myndigheterna har nyligen utnämnt oss svenskar till den femte officiella folkgruppen på ön! Ett symboliskt erkännande efter många år av uppskattad närvaro.
 

En annan fin händelse är att vi nu har Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) tillbaka på plats i Thailand. Olof och Marie Olsson har precis påbörjat sitt arbete och i uppdraget ingår att löpande besöka flera platser i både Thailand och andra länder i regionen – håll utkik eller hör av dig! Avslutningsvis vill jag komma med en tydlig konsulär uppmaning – om du har en tid bokad för passansökan som du inser att du inte kommer att använda, glöm inte att boka av. Vissa dagar har vi uppemot hälften av alla bokade besökare som inte dyker upp – det skapar merarbete och helt i onödan köer i systemet. Låt oss hjälpa varandra i detta, tack!
 

Önskar alla en fortsatt fin vårtermin,
 

/Jon

Senast uppdaterad 10 mar 2023, 09.51