Om oss

Välkommen till den svenska ambassaden i Dar es Salaam, Tanzania.

Ambassaden representerar Sverige i Tanzania och Burundi och ansvarar också för relationerna med den Östafrikanska gemenskapen, EAC.

Ambassaden har ett brett uppdrag; att främja relationerna mellan Sverige och Tanzania genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, handels- och investeringsfrämjande, kulturellt utbyte samt genom service till svenska och utländska medborgare i ärenden som berör svenska myndigheter.

Ambassaden erbjuder också stöd till svenska medborgare vid händelse av konsulär kris. Svenska medborgare och svenska medborgares utländska familjemedlemmar som bor eller befinner sig tillfälligt i landet är välkomna att registrera sig på ambassaden lista över svenskar i Tanzania, svensklistan. Listan används endast i beredskapssyfte.

Sverige har en honorärkonsul i Stone Town, Zanzibar. 

På ambassaden arbetar personal från Utrikesdepartementet, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt lokalt anställda vilka tillsammans utgör 40 personer.

Ambassaden är indelad i följande sektioner:

  • Sektionen för politik, handel och främjande
  • Sektionen för utvecklingssamarbete med Tanzania
  • Sektionen för administration, migration och konsulära ärenden

Sveriges ambassadör till Tanzania är sidoackrediterad till Burundi.

 

 

Senast uppdaterad 16 feb 2023, 14.41