Praktik på ambassaden i Seoul

Ambassaden i Seoul tar emot två praktikanter under 20 veckor hösten2024. Som praktikant i Seoul får du möjlighet att bidra till att stärka Sveriges politiska, ekonomiska och innovations- och forskningsrelaterade relationer till ett av världens mest innovativa och dynamiska länder. Ambassaden tar inte emot praktikanter under sommaren. Ansökningstiden för praktik under hösten 2024 har gått ut.

Uppgifter under praktiken
Ambassaden i Seoul verkar för att på olika sätt stärka samarbetet mellan Sverige och Sydkorea. Ambassaden arbetar för att öka handelsutbytet och stärka den politiska dialogen inom en rad områden så som fred och säkerhet, hållbarhet, jämställdhet och innovation.

Praktikplats med fokus på främjande, kommunikation och politik

I ambassadens verksamhet ingår rapportering om politik och ekonomi, liksom utåtriktat arbete för att främja svenska företag och långsiktigt stärka bilden av Sverige. Besök gärna ambassadens sociala medier för att få en bild av verksamheten.

Målet är att praktiken ska ge en god och nyanserad bild av arbetet på en ambassad och av utlandsmyndigheternas roll i den svenska förvaltningen. I praktikanternas arbetsuppgifter ingår bland annat att ta fram underlag för ambassadrapporter, förbereda tal och presentationer; delta i, och rapportera från konferenser, delta i förberedelserna för främjarevent, bidra till ambassadens arbete med offentlig diplomati bland annat via ambassadens sociala media, skriva viss egen rapportering samt i övrigt följa ambassadens verksamhet

Praktikplats vid sektionen för innovation, forskning och högre utbildning

Ambassadens sektion för innovation, forskning och högre utbildning leds av Klimat- och Näringslivsdepartementet. Målet för sektionen är att stärka Sveriges roll som ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem. Arbetet består bland annat av att strategiskt främja svensk innovation, forskning och högre utbildning i Sydkorea, stärka kopplingar till viktiga kunskapsmiljöer, främja investeringar och kompetensutbyte, omvärldsbevaka och beskriva förutsättningar, trender och villkor i Sydkorea för svenska aktörer. Arbetet ger en insikt i den spännande utveckling som pågår med fokus på innovation och forskning som medel att stärka landets välstånd och gröna omställning. Som praktikant deltar du i löpande arbete, till exempel omvärldsbevakning och mer avgränsade projekt, vid planering och genomförande av besök och delegationsresor. Du får också en inblick i ambassadens samtliga verksamhetsområden.

Din bakgrund och kompetens
Praktikplats med fokus på främjande, kommunikation och politik

En grundförutsättning för praktik på ambassaden är att du har en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Kunskaper i koreanska och erfarenheter från regionen är meriterande. Du bör även vara intresserad av utvecklingen i Sydkorea och regionen, vara initiativrik och ha en god social förmåga. Vi välkomnar sökanden från olika utbildningsbakgrund inklusive teknik och naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, flexibel och engagerad.

Praktikplats vid sektionen för innovation, forskning och högre utbildning

Den person vi söker studerar teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, eller en kombination av dessa, samt har ett intresse för forskning och innovation som en del av Sveriges utrikespolitiska verktygslåda. God skrivförmåga och goda kunskaper i svenska och engelska är viktigt och kunskaper i koreanska och/eller om det koreanska samhället är meriterande. Självständighet, nyfikenhet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är viktiga egenskaper för att trivas med praktikplatsen. Praktiken vid denna sektion kan eventuellt kombineras med uppsatsskrivande.

Övrigt

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik i utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta oss på mail via ambassaden.seoul@gov.se

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår. Ansök via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningtiden har gått ut!

Senast uppdaterad 07 mar 2024, 00.00