Meny

Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Seoul:

Utsända från Sverige: 

Jakob Hallgren  Ambassadör 

Elenore Kanter  Ambassadråd och biträdande myndighetschef (ekonomi, handel och näringslivsfrämjande) 

Marianne Bylund  Första ambassadsekreterare (administration, migration och konsulärt)

Linnaea Manberger  Andra ambassadsekreterare (politik)

Anders Hektor  Vetenskaps- och innovationsråd, analytiker 

Johan Larsson  Överstelöjtnant, försvarsattaché (stationerad i Tokyo) 

Johan Chun  Handelssekreterare, Business Sweden

 

Lokalanställda  

Hyun Jung Bak  Chef för Sverigefrämjande och offentlig demokrati 

Haegyong Park  Ambassadörens sekreterare/Senior administrativ assistent/Kassör 

Hyunkook Hur  Adminstrativ och konsulär handläggare, migration 

Joohee Cha  Informationsassistent 

Joohwi Kang Informationsassistent 

Giyoung Paing Informationsassistent

Yoonjin Cho Handläggare för försvarsrelaterade frågor

Soonbok Lee  Receptionist, Assistent till ambassadören

Vakant  Vetenskaps- och innovationstjänsteman (Näringsdepartementet) 

Jiwon Yoon  Projektansvarig inom utbildning (Svenska Institutet) 

Min Ji Kang  Assistent - politik och ekonomi 

Sang Hoon Lee  Chaufför  

Adam Olofson Intern

Senast uppdaterad 24 jan 2019, 14.15