Meny

Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Seoul:

Utsända från Sverige: 

Jakob Hallgren  Ambassadör 

Elenore Kanter  Ambassadråd och biträdande myndighetschef (ekonomi, handel och näringslivsfrämjande) 

Marianne Bylund  Första ambassadsekreterare (administration, migration och konsulärt)

Victoria Rhodin Sandström  Första ambassadsekreterare (politik)

Anders Hektor  Innovations- och forskningsråd  

Johan Larsson  Överstelöjtnant, försvarsattaché (stationerad i Tokyo) 

Johan Chun  Handelssekreterare, Business Sweden

 

Lokalanställda  

Hyun Jung Bak  Chef för Sverigefrämjande och offentlig demokrati 

Haegyong Park  Ambassadörens sekreterare/Senior administrativ handläggare/Kassör 

Hyunkook Hur  Adminstrativ och konsulär handläggare, migration 

Joohee Cha Informationshandläggare 

Joohwi Kang Informationshandläggare 

Giyoung Paing Informationshandläggare

Yoonjin Cho Handläggare för försvarsrelaterade frågor

Seyoung Yoon Handläggare för Innovation och forskning 

Jiwon Yoon  Projektansvarig inom utbildning (Svenska Institutet) 

Sung A Ryu  Handläggare - ekonomi 

Jinhee Kwon  Receptionist, Assistent till ambassadören

Sang Hoon Lee  Chaufför  

Hampus Rydahl Intern

Senast uppdaterad 24 jan 2019, 14.15