Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Seoul:

Utsända från Sverige: 

Johannes Andreasson Chargé d'Affaires, Ambassadråd, (ekonomi, handel och livsfrämjande) och chef för sektionen för främjande

Susanna Insulander Förste ambassadsekreterare (administration, migration och konsulärt) och chef för sektionen för administration 

Sebastian Röing Förste ambassadsekreterare (politik) och chef för sektionen för politiska och försvarsrelaterade frågor

Lars Hammarström  Innovations- och forskningsråd och chef för sektionen för främjande av innovation, forskning och högre utbildning

Peter Fagrell  Överstelöjtnant, försvarsattaché (stationerad i Tokyo) 

Johan Chun  Handelssekreterare, Business Sweden

 

Lokalanställda  

Hyun Jung Bak  Ansvarig för Sverigefrämjande och offentlig diplomati 

Haegyong Park  Senior administrativ handläggare/Kassör 

Hyunkook Hur  Adminstrativ och konsulär handläggare, migration 

Joohee Cha Informationshandläggare 

Joohwi Kang Informationshandläggare 

Yoonjin Cho Handläggare för försvarsrelaterade frågor

Seyoung Yoon Handläggare för Innovation och forskning 

Miyeon Cho  Projektansvarig inom utbildning (Svenska Institutet) 

Sung A Ryu  Handläggare - ekonomi och handel

Woo Ree Han  Sekreterare till ambassadören, receptionist

Jee Hoon Lee  Chaufför/Protokoll och administativ handläggare  


Praktikanter

Karin Sillén

Katarina Mäkelä

Senast uppdaterad 18 sep 2023, 14.23