Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Seoul:

Utsända från Sverige: 

Jakob Hallgren  Ambassadör 

Elenore Kanter  Ambassadråd, biträdande myndighetschef (ekonomi, handel och näringslivsfrämjande) och chef för sektionen för främjande

Victoria Rhodin Sandström  Första ambassadsekreterare (politik) och chef för sektionen för politiska och försvarsrelaterade frågor

Malin Reinhold  Andre ambassadsekreterare (administration, migration och konsulärt) och chef för sektionen för administration och författningsreglerade frågor

Anders Hektor  Innovations- och forskningsråd och chef för sektionen för främjande av innovation, forskning och högre utbildning

Johan Larsson  Överstelöjtnant, försvarsattaché (stationerad i Tokyo) 

Johan Chun  Handelssekreterare, Business Sweden

 

Lokalanställda  

Hyun Jung Bak  Ansvarig för Sverigefrämjande och offentlig diplomati 

Haegyong Park  Senior administrativ handläggare/Kassör 

Hyunkook Hur  Adminstrativ och konsulär handläggare, migration 

Joohee Cha Informationshandläggare (ledig till 4 januari 2021)

Joohwi Kang Informationshandläggare 

Giyoung Paing Informationshandläggare

Yoonjin Cho Handläggare för försvarsrelaterade frågor

Seyoung Yoon Handläggare för Innovation och forskning 

Jiwon Yoon  Projektansvarig inom utbildning (Svenska Institutet) 

Sung A Ryu  Handläggare - ekonomi och handel

Jinhee Kwon  Receptionist, Assistent till ambassadören

Sang Hoon Lee  Chaufför  

Senast uppdaterad 20 jul 2020, 15.13