Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Seoul:

Utsända från Sverige: 

Johannes Andreasson Chargé d'affaires, Ambassadråd,
(ekonomi, handel och livsfrämjande) och chef för sektionen för främjande

Förste ambassadsekreterare (administration, migration och konsulärt) och chef för sektionen för administration 

Förste ambassadsekreterare (politik) och chef för sektionen för politiska och försvarsrelaterade frågor

Innovations- och forskningsråd och chef för sektionen för främjande av innovation, forskning och högre utbildning

Överstelöjtnant, försvarsattaché (stationerad i Tokyo) 

Handelssekreterare, Business Sweden

 

Lokalanställda  

Ansvarig för Sverigefrämjande och offentlig diplomati 

Senior administrativ handläggare/Kassör 

Adminstrativ och konsulär handläggare, migration 

Informationshandläggare 

Informationshandläggare 

Handläggare för försvarsrelaterade frågor

Handläggare för Innovation och forskning 

Projektansvarig inom utbildning (Svenska Institutet) 

Handläggare - ekonomi och handel

Sekreterare till ambassadören, receptionist

Chaufför/Protokoll och administativ handläggare  


2 Praktikanter

Senast uppdaterad 27 mar 2024, 14.21