Aktuellt

Här hittar du nyheter från ambassaden, evenemang som ambassaden anordnat eller deltagit i och annat som kan vara bra att känna till om ambassadens verksamhet.