Alternate Text

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokal tid 23:26

Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Madrid arbetar både utsänd och lokalanställd personal. Vi har för närvarande följande sammansättning.

Teppo Tauriainen
Ambassadör

Ministerråd

Ambassadråd, konsulär och administrativ chef

Förste ambassadsekreterare

Tredje ambassadsekreterare

Försvarsattaché (sidoackrediterad från Paris)

Landschef Spanien och Portugal (Business Sweden i Madrid)


För all övrig personal, vänligen kontakta:

ambassaden.madrid@gov.se
 

Senast uppdaterad 19 jun 2023, 16.06