Alternate Text

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokal tid 22:42

Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Madrid arbetar både utsänd och lokalanställd personal. Vi har för närvarande följande sammansättning.

Teppo Tauriainen
Ambassadör

Johanna Lind 
Ministerråd

Adrián Barceló La Torre Vila
Ambassadråd, konsulär och administrativ chef

Kristoffer Eliasson
Förste ambassadsekreterare

Janet Jansson
Tredje ambassadsekreterare

Carl Tiselius
Försvarsattaché (sidoackrediterad från Paris)

Samira Grylin-Allalou 
Landschef Spanien och Portugal (Business Sweden i Madrid)


För all övrig personal, vänligen kontakta:

ambassaden.madrid@gov.se
 

Senast uppdaterad 19 jun 2023, 16.06