Alternate Text

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokal tid 19:06

Frågor och svar angående valet 2022

Frågor och svar gällande röstning i valet 2022

Vem har rösträtt?

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

När får jag mitt röstkort?

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar.

Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut senast den 23 juli. Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på ambassad/konsulat.

 

Vad gör jag om jag inte fått mitt röstkort?

Ska du rösta på ambassaden eller konsulaten ordnar vi detta på plats. Du tar med legitimation.
Ska du brevrösta, maila till ambassaden med din adress och personnummer så skickar vi ett nytt röstkort om du inte fått ett.

 

Jag har bott utomlands och inte fått röstkort, har heller inte röstat vid de senaste valen. Denna gång vill jag rösta, vart vänder jag mig då?

Ska du rösta på ambassaden eller konsulaten ordnar vi detta på plats. Du tar med legitimation.
Ska du brevrösta, maila till ambassaden med din adress och personnummer så skickar vi ett nytt röstkort.

 

Var röstar jag i Spanien?

Se Rösta i Spanien - Sweden Abroad

 

Hur röstar jag på plats?

Visa ditt röstkort och din legitimation för röstmottagaren.

Ta valkuvert och valsedlar. Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.

Gör i ordning valsedeln bakom en valskärm. Förslut valkuvertet.

Lämna valkuverten och ditt röstkort till röstmottagaren. Visa ID-handling för röstmottagaren.

Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt:

- visa en ID-handling, svenskt pass, svenskt körkort eller spansk officiell legitimation (foto måste finnas på legitimationen).

- någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin ID-handling.

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet, kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan (vän eller anhörig) bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Röstmottagaren antecknar att du har röstat.

Förtidsröstkuvertet med ditt röstkort och valkuvert klistras igen av röstmottagaren och skickas till din vallokal.

Hur beställer jag material för brevröstning?

Kom förbi ambassaden eller konsulaten för att hämta brevröstningsmaterial alternativt se Beställning av brevröstningsmaterial? - Valmyndigheten

När kan jag brevrösta?

Du kan göra i ordning och skicka din brevröst tidigast 28 juli. Skickar du brevrösten innan dess räknas inte rösten.

Hur göra jag praktiskt med kuverten för brevröstning?

I varje brevröstningskit finns en tydlig instruktion som du ska följa.

Om jag blir sjuk och inte kan komma för att rösta på ambassaden?

Om tid finnes kan du brevrösta. Du måste själv se till att din röst skickas i god tid så att rösten hinner fram till den 11 sep.

Du kan även rösta med bud. Du måste ha ett vittne som är över 18 år, ett bud som måste kunna legitimera sig på ambassaden eller konsulaten i så fall. Vittne och bud får inte vara samma person. Se Rösta med bud - Valmyndigheten

Kan jag som utlandsvensk rösta i Sverige?

Ja, du kan rösta den 11 septemer i en vallokal i Sverige. Du kan även förtidsrösta men då behöver du ett dubblettröstkort. Du kan beställa detta från kommunen, länstyrelsen eller valmydigheten. Vissa förtidsröstninglokaler i Sverige kan även skriva ut ett kort men inte alla.

Senast uppdaterad 11 aug 2022, 15.57